S prichádzajúcim termínom predstavenia iPhone 8 od Apple sa objavujú stále ?al?ie informácie, ktoré nám pribli?ujú detaily tejto o?akávanej novinky. Po mnohých uniknutých renderoch a konceptoch teraz prichádza detailné video, ktoré odha?uje dizajn, ale aj rozmery toho modelu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Internetom sa u? dlhé mesiace ?íria správy ?i fotografie pripravovaného iPhone 8, no zdá sa, ?e len zopár z nich zachytávajú skuto?nú podobu tohto kúsku. Najnov?ie video v?ak zobrazuje jeho presný dizajn, ktorý je zalo?ený na predchádzajúcich informáciách. Je tak pravdepodobné, ?e bude takto iPhone 8 vyzera? aj pri predstavení na jese? tohto roka. Video zverejnil pou?ívate? @OnLeaks, ktorý vo svete smartfónov patrí medzi najspo?ahlivej?ie zdroje, ?o sa uniknutých informácií týka.


Nenechaj si ujs?
Pod?a týchto produk?ných fotografií iPhonu 8 nás ?akajú najvä??ie zmeny v dizajne doteraz

Mô?e? sa sám presved?i?, ?e tento videozáznam iba potvrdzuje doteraz známe návrhy dizajnu, ktorý si mô?e? prezrie? do najmen?ích detailov. Za pov?imnutie stojí aj to, ?e na zadnej strane sa nenachádza ?iaden sníma? odtla?kov prstov a predná stena je takmer úplne bez rámikov, ?o znamená, ?e by sa tento hardvér predsa len mohol nachádza? v 5,8″ displeji. Je ale mo?né, ?e má Apple pripravenú aj alternatívnu verziu, ktorá obsahuje tento sníma? na zadnej strane. Tá znova odha?uje vertikálne ulo?ený duálny fotoaparát a dokonca sú známe aj rozmery kon?trukcie.

Pod?a meraní posuvným meradlom má iPhone 8 na vý?ku 143,5 mm, na ?írku 71 mm a jeho hrúbka ?iní 7,1 mm bez vystupujúceho fotoaparátu. Týmito rozmermi sa výro?ný smartfón od Apple zaradí niekde medzi iPhone 7 a jeho vä??iu verziu ?Plus?. Bezrámikový displej, duálny fotoaparát ?i zabudovaný sníma? odtla?kov prstov nazna?ujú, ?e táto novinka bude jedným z najrevolu?nej?ích iPhonov spolo?nosti. Ten by sa mohol sta? vzorom pre ?al?ie modely tohto výrobcu. Pá?i sa ti dizajn nového iPhone 8?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
15%
Páči sa mi to
30%
Chcem to
5%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
10%
Neznášam to
40%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]