Opä? tu máme ?al?ie informácie o pripravovanom smartfóne od spolo?nosti Apple. Pod?a nich by najnov?í iPhone 8 nemal obsahova? Touch ID na zadnej strane.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Apple u? dávno stratil titul najvä??ieho inovátora v mobilnom priemysle, ?oho dôkazom je aj posledný iPhone 7. Aj ke? sa jedná o nepochybne skvelé zariadenie, neprinieslo ?iadne zásadné zmeny oproti predchodcovi, v?aka ?omu by ?udia po ?om ?aleli. Zmeni? by to mohol blí?iaci sa nástupca, ktorý by mal by? predstavený spolo?ne s modelmi 7S a 7S Plus. Najnov?ie fotografie pochádzajúce priamo z výroby nám ukazujú, ako bude nakoniec vyzera? najnov?ie jab??ko.

Na obrázkoch sú v?etky tri modely, ktoré budú predstavené. Mô?e? vidie?, ?e iPhone 8 bude o pár milimetrov hrub?í a vä??í ako 7S. Rovnako domovské tla?idlo bude výrazne vä??ie. Apple by mal takisto ponúknu? takmer bezrámikový displej, tak?e klasické domovské tla?idlo ako ho poznáme by malo zmiznú?. Nahradené bude prostredníctvom 3D Touch. Touch ID by pod?a v?etkého malo by? bu? sú?as?ou displeja, alebo presunuté na bok zariadenia. Ak by to Apple zvládol, prekonal by tým aj Samsung, ktorý to so senzorom odtla?kov zabudovaným v displeji skú?al tie?. To sa mu v?ak nepodarilo a nakoniec sme sa do?kali senzora na zadnej strane, ?o mnoho fanú?ikov sklamalo.


iphone 8
zdroj fotografie: @Benjamin Geskin/Twitter

Uvidíme, ?i sa mu podarí prekona? v?etky preká?ky a my sa tak do?káme prvého smartfónu, ktorý bude disponova? senzorom odtla?kov priamo v displeji. Apple ur?ite zva?uje viacero alternatív a preto nie je vylú?ené ani jeho pou?itie na zadnej strane, ako tomu je v Galaxy S8. Pevne veríme, ?e tomu tak nebude, lebo to by bol pre spolo?nos? krok vzad.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
18%
Páči sa mi to
27%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
27%
Neznášam to
27%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak