Nové video odhaľuje, čo všetko sa nachádza vo vnútri smartfónu Vernee Apollo Lite

banner-ulefone-futureSpolo?nos? Vernee sa sna?í zákazníkov pritiahnu? novým videom, na ktorom detailne ukazuje komponenty pou?ité v zariadení Vernee Apollo Lite. Po?me sa teda spolo?ne pozrie? na oficiálne rozobratie zariadenia, ktoré vyniká 10-jadrovým procesorom a fantastickou predajnou cenou.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Drvivá vä??ina spotrebite?ov vie len ve?mi málo o svojich elektronických zariadeniach, ku ktorým v?ak prichádzajú do styku ka?dý de?. Ak sa teda vyskytne nejaký záva?nej?í problém, vä??ie percento z nás vyh?adá odbornú pomoc vo forme rôznych servisov. Stále v?ak existuje aj taká skupina, ktorá si servis svojich zariadení robí výhradne sama. Týmto spôsobom sa dá u?etri? nemalá suma pe?azí. ?udia, ktorí sa zara?ujú do tejto skupiny, sú si plne vedomí, ?e na kvalitu zariadenia vplýva nielen to, ?o vidíme z jeho vonkaj?ej strany, ale i to, ?o sa nachádza vo vnútri. Presne pre túto skupinu pou?ívate?ov je ur?ené najnov?ie video na oficiálnom YouTube kanáli spolo?nosti Vernee.

Video ponúka detailný poh?ad na v?etky komponenty, ktoré sa nachádzajú v útrobách zariadenia, av?ak nejde o návod na rozobratie smartfónu. Spolo?nos? Vernee týmto videom chcela skôr ukáza? kvalitu a prepracovanos? ka?dej jednej sú?iastky, ktorá je vlo?ená do zariadenia. Skúsení priaznivci motta ?urob si sám? v?ak rozhodne dobre vedia, ?o so zariadením robi?, ak jedna zo sú?iastok prestane fungova? pod?a predstáv.

vernee-apollo-lite-testujeme-3

Netreba v?ak zabúda? na to, ?e po takejto demontá?i automaticky prichádzate o záruku. Vernee týmto videom teda ukázalo aj tým menej skúseným u?ívate?om to, ?o sa nachádza pod vrchnou vrstvou hliníka. Podobná výu?ba spotrebite?ov rozhodne nie je na ?kodu a spolo?nos? nám tak poskytla príle?itos?, aby sme sa dozvedeli nie?o nové. Na záver iba dodáme, ?e sa u? onedlho mô?ete te?i? na na?u detailnú recenziu tohto ?sympa?áka?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]