Je to u? viac ako tý?de?, odkedy bola predstavená nová verzia nadstavby MIUI 9 a smartfón Xiaomi Mi 5X. Niektorí pou?ívatelia vlajkovej lode Mi6 a modelu Redmi Note 4 ju u? mô?u naplno testova?, no my ostatní si e?te musíme minimálne do 11. augusta po?ka?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak by sme mali MIUI opísa? tromi slovami, boli by to: svi?nos?, krása a u?ito?nos?. Xiaomi kladie pri vývoji dôraz na v?etky tieto tri vlastnosti, no teraz sa detailnej?ie pozrieme na svi?nos?. U? predo?lé verzie boli neskuto?ne rýchle, no v prípade MIUI plynulos? nemá hraníc a v?dy sa nie?o dá vylep?i?. YouTuber pod prezývkou Xtream Droid sa preto rozhodol, ?e pozrie na zúbok MIUI 9 detailnej?ie. Na svoje Xiaomi Redmi Note 4 vo verzii s procesorom Snapragon 625 nain?taloval MIUI 8 Stable a MIUI 9, pri?om sledoval rýchlos? spú??ania systémových aplikácií a aplikácií tretích strán.

Nenechaj si ujs?
MIUI 9 je tu. Privítaj doposia? najú?asnej?í systém od Xiaomi

Celý test prebiehal tak, ?e najskôr boli v?etky aplikácie po poradí spustené a následne v opa?nom poradí spustené opä?. V prvom prípade vyhralo star?ia MIUI 8, no iba o 1,3 sekundy, ?o je zanedbate?ný rozdiel. Druhý test u? vy?iel v prospech MIUI 9, ke??e spú??alo aplikácie ove?a rýchlej?ie.

MIUI 8 bolo pomal?ie o 4,9 sekúnd. Okrem skvelého výkonu ponúka nová verzia aj nové funkcie, ako napríklad re?im rozdelenej obrazovky, univerzálne vyh?adávanie, smart asistent ?i smart launcher aplikácií. Ak si e?te nevidel na?e exkluzívne video z prehliadky MIUI 9, mal by si to ?o najskôr napravi?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
50%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.