Svetoznámy vizionár Elon Musk, ktorý má pod palcom spolo?nosti, ako je Tesla, SpaceX, SolarCity ?i OpenAI, varuje pred hroziacim nebezpe?enstvom. Pod?a neho je e?te vä??ie ako zvy?ujúce sa napätie medzi USA a Severnou Kóreou. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O jadrových zbraniach Severnej Kórei po?ujeme ka?dý de? a sú ?oraz reálnej?ou hrozbou. Pod?a Elona Muska by sme sa ich ale nemali bá? o ni? viac ako umelej inteligencie. Toto vyjadrenie uverejnil na Twitteri, pri?om nadväzuje na svoje predo?lé tvrdenia o regulácii umelej inteligencii.

Umelá inteligencia by mala by? prioritou ?íslo jedna

Oh?adom nej má naozaj ve?ké obavy a myslí si, ?e by mala by? rovnako regulovaná ako autá, jedlo ?i lieky. Na záva?nosti pridáva aj fakt, ?e umelá inteligencia sa rozvíja rapídnym tempom.

Nenechaj si ujs?
Svetovo najlep?í hrá?i Dota 2 boli porazení umelou inteligenciou od startupu Elona Muska

Sta?í si pozrie? nedávny úspech Muskovej neziskovej organizácie OpenAI, ktorá dosiahla dôle?itý mí?nik. Vývojárom sa podarilo vytvori? bota, ktorý v populárnej hre Dota 2 v súboji jeden na jedného porazil najlep?ích svetových hrá?ov.

U? nám dokázala, aká mô?e by? sofistikovaná

Bot sa nau?il takto perfektne hra? iba za tri mesiace, po?as ktorých trénoval sám proti sebe a u?il sa komplexnú mechaniku, vyu?íval súperove chyby a prispôsoboval sa rôznych herným ?týlom.

openai
zdroj fotografie: Screenshot / OpenAI / YouTube

Aj ke? v tomto prípade figurovala umelá inteligencia iba v hre, aspo? nám ukázala, ako rýchlo sa doká?e nau?i? nové veci. Toto varovanie od Elona Muska ale neznamená, ?e musíme ís? ihne? vyh?adáva? jaskyne pre pre?itie. O nebezpe?nom potenciáli u? hovoril aj dávnej?ie a svoj názor dodnes nezmenil. Je mo?né, ?e aj demon?tráciou botov v hre chcel dokáza?, akým rýchlym tempom sa umelá inteligencia u?í a je najvy??í ?as ju regulova?. Zdie?a? s týmto úspe?ným podnikate?ov rovnaký názor?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
5%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
5%
Nepáči sa mi to
10%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.