Len nedávno predstavilo ministerstvo hospodárstva SR nové informácie v súvislosti s dotáciami pre elektromobily, viac v našom detailnom článku tu. Dotácie majú motivovať ľudí ku kúpe vozidiel s alternatívnym pohonom, vďaka čomu vedia ušetriť nemalé prostriedky. Oproti prvým dotáciám sa však udialo viacero zmien, ktoré majú pomoc od štátu urobiť ešte atraktívnejšou.

Aj vďaka zmenám, ktoré nastali, či nesprávnej komunikácii sa však nájde ešte množstvo ľudí, ktorí nové dotácie nepochopili alebo v nich majú jednoducho zmätky. Vybrali sme preto najčastejšie otázky, ktoré trápia možných záujemcov o dotácie.

Na aké vozidlá sa dotácie budú vzťahovať?

Dotácie sa budú vzťahovať na všetky elektromobily a plug-in hybridy kategórie M1 a N1.

Aká bude výška dotácie?

Výška dotácie bude 8000 € na elektromobily a 5000 € na plug-in hybridy, pričom platí, že maximálna obstarávacia cena vozidla môže byť maximálne 50 000 € vrátane DPH.

Čítal som, že dotácie budú v maximálnej výške 10 000 € alebo, že dotácie budú vypočítané na základe určitého percenta z obstarávacej ceny. Ako to teda je?

Je potrebné si uvedomiť, že prvotné informácie, ktoré sa šírili internetom ešte pred tlačovou konferenciou Ministerstva hospodárstva SR, ktorá sa uskutočnila 21. septembra, boli len akýmsi „hrubým nástrelom“, ktorý vytvoril mantinely. Ide o novelu, ktorá v skutočnosti utvára právny rámec a ten do budúcna umožní meniť podmienky dotačných programov podľa potreby ministerstva. Týmto spôsobom sa zaistí, že podmienky a obmedzenia bude možné meniť komplexnejšie a rýchlejšie.

Je možné využiť dotácie aj na kúpu ojazdeného vozidla?

Nie, dotáciu bude možné využiť len na kúpu nového vozidla, ktoré nebolo nikdy predtým registrované.

Môžem dotáciu využiť aj na kúpu elektromobilu zo zahraničia?

Áno, je možné zakúpiť aj vozidlo zo zahraničia, čomu sa určite potešia záujemcovia o kúpu modelov značky Tesla. Platí však, že cena môže byť maximálne 50 000 € vrátane DPH a vozidlo musí byť úplne nové bez predchádzajúceho prihlásenia.

Čítal som, že dostanem vyššiu dotáciu, ak vyradím svoje staré vozidlo. Koľko môžem dostať?

V súčasnosti je takzvané „šrotovné“ vylúčené a ani nič podobné ministerstvo neplánuje.

Kedy môžem požiadať o dotáciu?

Podmienky prideľovania dotácie sú zverejnené už od 18. 11. 2019, oprávnené žiadosti bude možné podávať až po uplynutí zákonom stanovenej mesačnej lehoty – teda 17. 12. 2019. Keďže však rezort predpokladá zvýšený záujem a chce sa vyhnúť veľkému prvotnému náporu, online systém registrácie bude spustený už 11. decembra 2019.

Záujemcovia sa tak budú môcť registrovať cez jednoduchý formulár, do ktorého vyplnia kontaktné údaje. Žiadateľ dostane pridelený jedinečný kód a zarezervuje sa požadovaná výška dotácie. Výzvu na oficiálne podanie žiadosti však zaregistrovaní žiadatelia dostanú až po 17. decembri 2019. Z bezpečnostných a technických dôvodov bude elektronická online registrácia možná iba v pracovných dňoch od 12:00 do 20:00 hod.

Budem môcť dotáciu využiť aj na nákup CNG a LPG?

Nie, výzva sa bude vzťahovať len na elektromobily a Plug-in hybridy. CNG, LPG a ani ďalšie alternatívne pohony nie sú momentálne v pláne.

Aké podmienky budem musieť splniť, ak budem mať záujem o dotáciu?

Prvotná podmienka je, že vozidlo nesmie stáť viac ako 50 000 € vrátane DPH. Navyše, vozidlo musí byť zakúpené ako úplne nové bez predchádzajúcej registrácie. Ďalšou podmienkou je prihlásenie vozidla do evidencie a jeho držba po dobu minimálne dvoch rokov.

Koľko peňazí je vyčlenených na podporu kúpy elektromobilov a plug-in hybridov?

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo rozpočet vo výške 5 miliónov eur. Pri prvej výzve však suma 5,2 milióna eur nebola vyčerpaná celá. Počíta sa s tým, že ak bude o dotácie príliš veľký záujem, ministerstvo vie túto sumu ešte navýšiť.

Dostanem peniaze naraz alebo v splátkach?

V lehote 20 pracovných dní od predloženia všetkých príloh v zmysle zmluvy a ich overenia poskytovateľom bude žiadateľovi vyplatená dotácia formou refundácie v 1 splátke. Na predloženie príloh v zmysle zmluvy má príjemca dotácie lehotu 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Prílohy súvisia s kúpou, evidenciou, poistením vozidla a publicitou projektu.

Budú môcť dotácie získať aj firmy?

Áno, o dotácie bude môcť požiadať aj firma. Tiež platí, že len na elektromobily a Plug-in hybridy, pričom dva roky sa vozidlo nebude môcť predať. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na maximálne jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou EÚ.

Ako bude vyzerať postup pri žiadaní o dotáciu?

Po vyzvaní vykonávateľom má žiadateľ FO lehotu 40 pracovných dní na riadne a úplné predloženie žiadosti vrátane všetkých príloh. Po riadnom a úplnom predložení žiadosti má vykonávateľ a poskytovateľ lehotu 40 pracovných dní na administratívne overenie žiadosti žiadosti komisiou MH SR.

Následne komisia zverejní úspešných/neúspešných žiadateľov. Žiadateľom zašle návrh zmluvy s usmernením. Zoznam vyhodnotených žiadostí sa bude priebežne zverejňovať a úspešní žiadatelia budú mať po podpise zmluvy 12 mesiacov na to, aby si auto kúpili a následne im štát refunduje dotáciu. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť leasing

 

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom