Okolo dotácií na elektromobily bolo počas posledných mesiacov hneď niekoľko nejasností a nekonkrétnych faktov. Dnes už MH SR cez oficiálnu tlačovú správu a stránku chcemelektromobil.sk spresnilo všetky detaily výzvy. 

Výška dotácie a na aké vozidlá sa vzťahuje

Hneď na úvod si vyjasnime tie najpodsatnejšie detaily. Výška dotácie bude teda oficiálne 8000 € na elektromobily a 5000 € na plug-in hybridy kategórie M1 a N1, pričom platí, že maximálna obstarávacia cena vozidla môže byť 50 000 € vrátane DPH. Práve posledné spresnenie s DPH je veľmi dôležité, keďže doteraz nikto nevedel určiť, či táto suma bude s alebo bez DPH. Výzva sa bude vzťahovať len na elektromobily a Plug-in hybridy. CNG, LPG a ani ďalšie alternatívne pohony nie sú momentálne v pláne.

Zobraziť celú galériu (0)
Flickr (Úprava redakcie)

Zároveň veľkou novinkou je fakt, že záujemca si bude môcť uplatniť dotáciu aj na nové vozidlo kúpené v zahraničí, no musí ísť len o úplne nové vozidlo a nesmie byť nikde predtým registrované. V hre je teda aj kúpa najlacnejšej verzie Modelu 3 od Tesly. V tomto prípade je však nákup problematický. Viac sme sa kúpe Tesly zo zahraničia venovali v samostatnom článku.

Kedy môžem požiadať o dotáciu?

Hoci sú podmienky prideľovania dotácie zverejnené už od 18. 11. 2019, oprávnené žiadosti bude možné podávať až po uplynutí zákonom stanovenej mesačnej lehoty – teda 17. 12. 2019. Keďže však rezort predpokladá zvýšený záujem a chce sa vyhnúť veľkému prvotnému náporu, online systém registrácie bude spustený už 11. decembra 2019. Záujemcovia sa tak budú môcť registrovať cez jednoduchý formulár, do ktorého vyplnia kontaktné údaje.

Žiadateľ dostane pridelený jedinečný kód a zarezervuje sa požadovaná výška dotácie. Výzvu na oficiálne podanie žiadosti však zaregistrovaní žiadatelia dostanú až po 17. decembri 2019. Z bezpečnostných a technických dôvodov bude elektronická online registrácia možná iba v pracovných dňoch od 12:00 do 20:00 hod.

Zoznam vyhodnotených žiadostí sa bude priebežne zverejňovať a úspešní žiadatelia budú mať po podpise zmluvy 12 mesiacov na to, aby si auto kúpili a následne im štát refunduje dotáciu. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť leasing. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na maximálne jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou EÚ.

Kedy dostanem peniaze po požiadaní o dotáciu?

V lehote 20 pracovných dní od predloženia všetkých príloh v zmysle zmluvy a ich overenia poskytovateľom bude žiadateľovi vyplatená dotácia formou refundácie v 1 splátke. Na predloženie príloh v zmysle zmluvy má príjemca dotácie lehotu 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Prílohy súvisia s kúpou, evidenciou, poistením vozidla a publicitou projektu.

Ako prebieha proces pre fyzické osoby?

Po vyzvaní vykonávateľom má žiadateľ FO lehotu 40 pracovných dní na riadne a úplné predloženie žiadosti vrátane všetkých príloh. Po riadnom a úplnom predložení žiadosti má vykonávateľ a poskytovateľ lehotu 40 pracovných dní na administratívne overenie žiadosti žiadosti komisiou MH SR.

Následne komisia zverejní úspešných/neúspešných žiadateľov. žiadateľom zašle návrh zmluvy s usmernením.

Článok priebežne aktualizujeme po zistení detailnejších informácií 

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom