Nie je to tak dávno, ?o sa Tim Cook sna?il znemo?ni? tablet Surface Pro 4 od Microsoftu. Pod?a jeho názoru je spojenie tabletu s fyzickou klávesnicou ako nezmyselné spojenie toastera a chladni?ky. Teraz v?ak na svoj názor zrejme pozabudol, preto?e spomínaný tablet bez problémov vyu?íval na konferencii v ?íne. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?ína v tomto tý?dni hostila mnoho významných tvárí z oblasti technologického priemyslu a medzi nimi samozrejme nechýbal ani Tim Cook. Na túto príle?itos? dodal Microsoft viac ako 300 kusov svojich tabletov Surface Pro 4. Tablety boli na akcii China Developer Forum vyu?ívané pre ?ah?iu a rýchlej?iu komunikáciu a zú?astnení hostia zárove? na komunikáciu pou?ívali softvérové programy z balíka Microsoft Office.

zdroj fotografie: ABC News

Tim Cook sa v?ak na adresu tohto modelu tabletu len nedávno vyjadril pomerne nelichotivo a ozna?il ho ako spojenie toasteru a chladni?ky. CEO Apple nevidí zmysel v spojení hardvérovej klávesnice a tabletu, ?o dal patri?ne najavo. Na akcii v ?íne v?ak pou?íval práve tento tablet. On sám dobre pozná potenciál a schopnosti, no napriek tomu by zrejme rad?ej vyu?il iPad. Ve? kto by chcel propagova? produkt konkuren?nej spolo?nosti?

 

Aj ke? po sociálnej sieti Twitter koluje iba fotografia s vizitkou Tima, nie je to poprvýkrát, ?o hlava kalifornskej spolo?nosti vyu?ívala produkt od Microsoftu. Pred nieko?kými rokmi to bol práve on, kto uverejnil fotografie MacBookov s opera?ným systémom Windows. V súkromí mo?no Tim Cook pou?íva tablety od Microsoftu ako podklad pre svoj iPad. Pravdou v?ak je, ?e organizátori rôznych akcií uprednost?ujú práve produkty od Billa Gatesa, ?o mô?e Cooka mierne iritova?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]