U? dávnej?ie sa za?alo povráva? o novom nápade Elona Muska, ktorý realizuje so svojou ?al?ou spolo?nos?ou The Boring Company. My?lienka o tuneloch ne?aleko mesta Los Angeles za?ína nabera? na obrátkach.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? ale zatia? mohla vykopa? iba men?í tunel na svojom súkromnom pozemku kvôli nedostatku oprávnení. To sa v?ak pred pár d?ami zmenilo a The Boring Company dostala povolenie na vykopanie testovacieho tunela pod mestom Hawthorne v Kalifornii. Jeho trasa pritom bude za?ína? priamo pri sídle SpaceX, pri?om sa bude nachádza? 13.41 metrov pod verejnými cestami a bude dlhá 3.22 kilometrov. Tento tunel ale nebude ur?ený pre ostrú prevádzku, ale iba pre skú?ku, ?i základné plány budú fungova?. Ke? sa testovanie ukon?í, mesto mô?e The Boring Company po?iada?, aby tunel zaplnila betónom alebo pôdou.

?udia ani nepostrehnú, ?e sa nie?o kope

SpaceX navy?e s?ubuje, ?e ?udia nachádzajúci sa v danej oblasti o kopaní tunela ani nebudú vedie?. Aj ke? sa bude gigantický stroj nachádza? priamo pod zemou, nikto nebude kopanie vidie?, po?u? a ani cíti?. V?dy sa v?ak nájde niekto, kto má vo?i dobrému nápadu výhrady a inak tomu nie je ani v tomto prípade.

Nenechaj si ujs?
Muskova The Boring Company nekope len tunely v zemi. Vo ve?kom toti? stavia cesty pre Hyperloop

Kopanie komplikuje prípad z roku 1990, kedy pri roz?irovaní metra v severnom Hollywoode nastal kolaps pôdy. ??o nám zaru?uje, ?e sa to nestane aj v Hawthorne?? – pýtal sa ob?an rady mesta. SpaceX ale bezpe?nos? nie je ?ahostajná a s?ubuje, ?e ke? sa povrch pohne ?o i len o 1.30 centimetra, práce okam?ite zastavia na dobu, kým nenájdu vhodné rie?enie.

A Model S in The Boring Company tunnel being dug under Los Angeles (starting in Hawthorne)

Príspevok, ktorý zdie?a Elon Musk (@elonmusk),

Autá i hyperloop

Elon Musk na svojom Instagrame neskôr zverejnil prvú fotografiu auta v testovacom tuneli. Nejde v?ak o hocijaké auto, ale o Teslu Model S. Musk tým dáva do povedomia svoj plán o prepravovaní áut pod zemou. Princíp spo?íva v tom, ?e auto príde k vý?ahu ved?a cesty, ten ho zvezie pod zem do tunela a odtia? u? pôjde rýchlos?ou do 200 km/h spolu s ?al?ími autami. Tejto téme sme sa podrobne venovali v samostatnom ?lánku. Tunely majú okrem toho poslú?i? aj pre futuristický spôsob dopravy ? Hyperloop.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.