Automobilke Tesla sa minulý rok v?aka tvrdej práci a ve?kému odhodlaniu podarilo získa? titul tretej najinovatívnej?ej spolo?nosti v roku 2016. Minulý rok toho Tesla dosiahla naozaj ve?a, no otázne je, ako bude prebieha? tento rok.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Elon Musk má pre nás jasnú odpove?. Tento rok sa spolo?nos? stále neprestane rozrasta? a v ?iadnom prípade ani neprestane inovova?. Minulý rok predstavila nový Model 3, nové batériové produkty, získala spolo?nos? SolarCity a predstavila aj vlastné solárne ?indle. Rozhodne bude zaujímavý aj tento rok a toto sú v?etky plány Tesly, o ktorých zatia? vieme.

Prezradenie detailov o zdie?aní vozidiel v sieti Tesla

tesla
zdroj fotografie: Business Insider

V júli minulého roka Musk prezradil, ?e plánuje spusti? akúsi sie? pre zdie?anie automobilov Tesla. Vytvori? ju plánuje a? vtedy, ke? budú automobily plne autonómne a slú?i? má pre po?i?iavanie áut iným ?u?om. Ke? bude majite? automobilu napríklad na dovolenke alebo v práci a nebude ho potrebova?, bude si môc? privyrába? po?i?iavaním svojho auta. Tento rok by mala Tesla o tejto novinke prezradi? ove?a viac.
Nenechaj si ujs?
Spojenie ?pi?kových technológií a automobilového priemyslu v roku 2017

Autonómne riadenie cez celú krajinu

tesla
zdroj fotografie: VR-Zone

Autonómna jazda sa bude neustále zlep?ova?. Koncom roka 2017 má by? Tesla schopná sama prís? z Las Vegas do New Yorku a zaparkova?.

Výroba batérií pre Model 3 v Gigafactory

tesla
zdroj fotografie: International Business Times AU

Tesla v spolupráci so spolo?nos?ou Panasonic rozbehla výrobu batérií v továrni Gigafactory u? minulý mesiac. Zatia? sa v nej v?ak vyrábajú iba dobíjate?né batérie Powerwall 2 a Powerpack. Cie?om Tesly je v nej za?a? vyrába? batérie pre automobil Model 3, ?ím by sa jeho cena mohla zní?i? na pribli?ne 30 tisíc eur.

Nenechaj si ujs?
Nové úlo?isko batérií Powerpack od Tesly je suverénne najvä??ie na svete

Spustenie produkcie solárnych ?lánkov a panelov v novej továrni v New Yorku

solarcity
zdroj fotografie: Walmart Corporate/flickr

SolarCity získala Tesla kvôli výrobe solárnych panelov a ?lánkov. Toto leto má v New Yorku vyrás? nový výrobný závod, pri?om najímanie pracovníkov za?alo u? teraz.

Odhalenie ?al?ích vlastností Modelu 3

tesla
zdroj fotografie: Business Insider

Po?as predstavenia Modelu 3 v marci minulého roka neboli odhalené v?etky detaily. Stále teda ostáva ve?a informácií, ktoré by mala Tesla prezradi?. Pod?a informácií by mal Model 3 vydr?a? minimálne 215 mí? (350 km) na nabitie, no pod?a Tesly bude toto ?íslo e?te lep?ie. Doteraz sme e?te nevideli ani interiér vozidla.
Za?iatok výroby Modelu 3


zdroj fotografie: Business Insider

Tesla plánuje za?a? výrobu Modelu 3 v polovici tohto roka a objednávky doru?ova? koncom roka. Táto informácia je v?ak v rozpore so stránkou Tesla, kde je uvedené, ?e objednávky nebudú doru?ované skôr ako v roku 2018.

Nenechaj si ujs?
Tesla Model S v teste akcelerácie po?ahky porazilo Porsche 911

Prestavba továrne

tesla
zdroj fotografie: YouTube/iPhone-Fan

Elon Musk má v pláne prestavi? továre?, aby mohol splni? svoj cie? vyrobi? 500 tisíc áut v roku 2018. Pomohla k tomu aj akvizícia nemeckej spolo?nosti Grohmann Engineering, ktorá sa ?pecializuje na dizajnovanie systémov pre automatizáciu výroby. Musk tvrdí, ?e táto akvizícia pomô?e Tesle sta? sa ?najlep?ím výrobcom na svete?.

Za?atie predaja solárnych striech

tesla
zdroj fotografie: Tesla

Solárne ?indle od Tesly boli predstavené v októbri minulého roka. V tom ?ase Musk tvrdil, ?e plánuje vyrába? ?tyri typy ?kridiel. Produkcia má od?tartova? v polovici tohto roka, kedy u? budú môc? záujemcovia podáva? objednávky. Solárne ?kridle od Tesly budú pod?a Muska lacnej?ie ako normálne.

Výber lokality pre druhú Gigafactory

tesla
zdroj fotografie: YouTube/Above Reno

Musk má plán postavi? v Európe kombinovanú továre? na výrobu automobilov a batérií. Výhoda bude v tom, ?e automobily aj batérie sa budú produkova? na jednom mieste. Bude v?ak e?te dlho trva?, kým sa Gigafactory 2 stane realitou. V priebehu tohto roka bude Tesla h?ada? mo?né lokality pre jej vybudovanie, no kedy za?ne jej výstavba, zatia? nie je známe.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.