Elektormobily od spolo?nosti Tesla sú nielen poriadne ?etrné k ?ivotnému prostrediu, ale aj poriadne rýchle. Neraz to dokázala vlajková lo? tohto výrobcu s ozna?ením Tesla Model S P100D, ktorá sa v?ak tentoraz postarala o nový, nesmierne cenný rekord.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tento elektrický automobil si toti?to zmeral sily s krá?om ciest, ktorým bol donedávna super?port Porsche 911. V priamom teste zrýchlenia z nuly na 100 km/h si dokázala najvýkonnej?ia Tesla s konkurentom vybaveným klasickým spa?ovacím motorom, po?ahky poradi?. Aby toho nebolo málo, Model S dokonca dosiahol túto rýchlos? u? za 2,276 sekundy! Tento elektromobil sa tak stal vôbec prvým sériovo vyrábaným automobilom, ktorý zrýchli na túto magickú rýchlos? pod 2,3 sekundy. O vynikajúce hodnoty sa mal postara? nový Easter Egg, ktorý do tohtoro?nej verzie auta ukryl samotný výrobca.

2017 Tesla Model S P100D

2017 Tesla Model S P100D

zdroj fotografie: Motor Trend

Nenechaj si ujs?
Aký skrytý význam ponúka logo Tesly?

Zrýchlenie na 50 km/h malo modelu od Tesly trva? o 0,05 sekundy krat?ie, ?ím si vytvoril zna?ný náskok. Ten postupne klesal a cie?ovú pásku vzdialenú 400 metrov od ?tartu automobily zdolali naraz za 10,5 sekundy. Ni? to v?ak nemení na fakte, ?e vlajkový elektromobil od Tesly je najlep?ím v akcelerácii zo v?etkých sériovo vyrábaných áut. E?te v novembri minulého roka sa Elon Musk, CEO spolo?nosti Tesla, nechal po?u?, ?e spomínaný Easter egg dovolí Modelu S dosiahnu? rýchlos? 100 km/h za pribli?ne 2,4 sekundy. O?ividne tak do tohto táto?a implementovali nejaké zmeny, ktoré mu umo?nili túto hodnotu e?te o ?osi zní?i?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
38%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]