Elon Musk za?iatkom júla s hrdos?ou predstavil prvý produk?ný kus nového Modelu 3. O pár tý?d?ov si prvých 30 zákazníkov túto novinku vyzdvihlo pri slávnostnom odovzdávaní. Detaily o výbave pohonu v?ak boli a? teraz zverejnené v dokumentoch z certifikácie EPA, ktorou Model 3 nedávno pre?iel.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tesla zvykla od predstavenia Modelu S ozna?ova? svoje elektromobily s prívlastkom, ktorý prezrádzal kapacitu batérii daného kusu. Ak si teda zákazník kúpil Teslu Model S so 75 kWh batériami, tak úplné ozna?enie je vo forme ?Model S 75?. Ke??e sa od po?iatku o Modeli 3 hovorí ako o dostupnom elektromobile pre masy, výrobca od zvy?ajného systému ozna?enia upustil. Zákazníci si túto Teslu mô?u zaobstara? so ?tandardnými akumulátormi, ktorých výroba v?ak bude spustená e?te len koncom tohto roka. Na výber sú tie? batérie s dlhou výdr?ou, ktoré sa postarajú o 310 km dojazd na jedno nabitie a sú produkované u? v týchto d?och.

Silné batérie a 3-fázový motor

Súhrnná správa nám poskytuje preh?ad o bli??ích detailoch, akým je tie? 350 V napätie akumulátorov ?i ich kapacita 250 Ah. Táto kombinácia vyústila do celkovej kapacity energie batérií o hodnote 80,5 kWh. Nejde v?ak o vyu?ite?nú hodnotu, preto?e tá je na o ?osi ni??ej úrovni, konkrétne na 78 kWh. Preh?ad o reálnej vyu?ite?nosti akumulátorov nám Tesla poskytla e?te po?as minulého roka.

tesla model 3zdroj fotografie: Tesla

Model 3 tak nemô?e súperi? so svojimi star?ími súrodencami. Výsledná vyu?ite?ná kapacita batérií je v?ak o 3 kWh vy??ia ako predpovedal Musk. Významným vylep?ením je tie? vyu?itie 3-fázového motora pre pohon. Za jeho objavením stál sám Nikola Tesla, no vä??ina dne?ných elektrických áut vyu?íva stále elektromotory s permanentnými magnetmi.

zdroj fotografie: Scribd

Nenechaj si ujs?
?udia vo ve?kom ru?ia svoje rezervácie na Teslu Model 3. Pre Muska je to v?ak ú?ava a pou?il zaujímavé prirovnanie

Vyu?itie osved?eného pohonu z neho robí e?te lákavej?í elektromobil pre be?ných zákazníkov. Doká?e toti? vyvinú? výkon a? 258 ko?ských síl, pri?om je pohá?aná zadná náprava. Tým je táto Tesla oproti Modelu S a X o ?osi ?slab?ia?, no onedlho má prís? na trh aj výkonnej?ia verzia a variant s dvomi elektromotormi.

Elektromobil s inovatívnymi technológiami pre masy

?al?ou skvelou technológiou vyu?itou v Modeli 3 je tie? regeneratívne brzdenie, ktoré zbiera energiu z b?zd oboch náprav miesto jednej ako u Modelu S. Výrobca si pri návrhu tohto elektromobilu dal skuto?ne zále?a?. Hoci sa to nemusí vzh?adom na skromný interiér zda? hne? na prvý poh?ad, mnoho skvelých technológií je ukrytých práve ?pod kapotou?.

tesla model 3zdroj fotografie: Tesla

Tá doká?e zákazníkovi za príjemne nasadenú cenu poskytnú? primeranú výbavu s ekologickým pohonom a istou dávkou jedine?nosti. Ak by ?a v?ak zaujímali bli??ie detaily o výbave tohto elektromobilu ?i jeho výsledky z meraní na dynamometri, nájde? ich v dokumentoch EPA na tomto odkaze.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]