Tesla pod vedením Elona Muska zaznamenáva ?al?í úspech. Jej najnov?í Model 3 sa objavil tvárou v tvár v crash teste s jedným z najbezpe?nej?ích áut sveta, Volvom S60, ktorý v roku 2016 získal najvy??ie hodnotenia vo v?etkých kategóriách. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po?as predstavenia najnov?ieho automobilu od Tesly si ve?kú pozornos? zaslú?ilo porovnanie s Volvom S60, ktoré patrí dodnes medzi najbezpe?nej?ie autá sveta.

Výborné výsledky

Americká automobilka v ?om obstála na výbornú, o ?om sved?í aj de?trukcia auta pri bo?nom náraze v rýchlosti pribli?ne 32 km/h. Tesla v tomto teste ukázala, ako zvládli kon?truktéri zaisti? poriadnu tuhos? auta a zárove? aj bezpe?nos? pasa?ierov.

tesla model 3
zdroj fotografie: Tesla

Test prebiehal v laboratóriách National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), v ktorom sa imitoval klasický bo?ný náraz, ?i u? ?al?ieho auta, alebo auta do ur?itého predmetu. V tomto teste sa pod?a nasledujúceho videa vodi?ova strana Volva S60 naru?ila omnoho viac v porovnaní s Modelom 3. Elon Musk to pri predstavení ?okorenil? aj celkom vtipným výrokom, ktorým dav poriadne rozosmial a poukázal na ?druhé umiestnenie? tejto ?védskej automobilky v teste bezpe?nosti.

?Máme mnoho áut, ktoré o sebe tvrdia, ?e sú 5 hviezdi?kové. Oni aj 5 hviezdi?kové sú, no to nie je vedecká hodnota. Nie?o ako Volvo – skvelé auto. Pri klasických ?tandardoch je ve?mi bezpe?né. Volvo je pravdepodobne druhé najbezpe?nej?ie vozidlo na svete.? 

To ale na internete vyvolalo ve?kú diskusiu o tom, ?i boli podmienky daného testu rovnaké pre oba automobily. Pod?a pou?ívate?ov bola rýchlos? Volva podstatne vy??ia ne? v prípade Tesly, ?o by vysvet?ovalo omnoho vä??ie po?kodenie bo?nej strany.

Vysvetlenie

Na??astie sa to ale následne vysvetlilo a z dokumentácie NHTSA bolo jasné, ?e oba automobily vykonali test v rovnakej rýchlosti, ?i?e pribli?ne 32 km/h. Video z celej prezentácie spolu s vy??ie spomenutým testom si mô?e? pozrie? ni??ie, kde test za?ína pribli?ne v ?ase 4:14.

 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
83%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak