Tesla v?era vo ve?erných hodinách kone?ne oficiálne predstavila svoj doposia? najlacnej?í elektromobil ? Model 3. Zárove? si ho mohlo zobra? domov prvých pár desiatok zákazníkov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Av?ak ke??e ani jedna z doteraj?ích Tesiel sa nepredávala pod 66 000 ? a nový Model 3 stojí iba okolo 30 000 ?, na mnohých miestach sa zákonite muselo ?etri?. Jedným z nich je interiér, pri ktorom je to o?ividné u? na prvý poh?ad. Nenájdeme tu toti? ani prístrojovú dosku, ke??e je nahradená jedným ve?kým displejom umiestneným uprostred. Funkciami nie je nabitý ani volant. Ten obsahuje iba dve riadiace pá?ky a dve multifunk?né kolieska. Franz von Holzhausen, hlavný dizajnér spolo?nosti Tesla, ozna?il interiér ako najviac upokojujúcu, inovatívnu a radikálnu sú?as? Modelu 3.

tesla model 3
zdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Poriadne sa posa? a vychutnaj si Teslu Model 3 oficiálne: Jedine?ný interiér, prvé jazdy a revolúcia, na ktorú ?akal celý svet

?V?etko, ?o robíme, musí by? krásne a zárove? funk?né,? povedal Franz na piatkovej tla?ovej konferencii. Ke??e Model 3 je technicky men?ie auto, cie?om dizajnérov bolo navrhnú? interiér tak, aby pôsobil ?o najvä??ím dojmom. Pod?a niektorých kritikov ale pôsobia interiéry vozidiel Tesla a? príli? minimalisticky / lacne oproti iným luxusným autám. Výrobca svoj najlacnej?í model obhajuje najmä nízkou cenou a tvrdením, ?e vodi?i sa aspo? mô?u lep?ie sústredi? na jazdu (alebo skôr autopilot?). Pod?a dizajnérov je interiér Modelu 3 naozaj jedine?ný a momentálne na trhu nenájdeme ni? podobné.

?iadne tla?idlá, gombíky ani meradlá.

tesla model 3
zdroj fotografie: Tesla

Po palubnej doske sa tiahne iba jednoduchý pás dreva.

tesla model 3
zdroj fotografie: Tesla

Takmer celá strecha je vyrobená iba z dvoch kusov skla.

tesla model 3
zdroj fotografie: Tesla

Minimalisticky pôsobia aj zadné sedadlá. Výhodou je v?ak priestrannos? a pohodlnos?. Sedadlá je mo?né aj sklopi? pre roz?írenie priestoru v kufri. 

tesla model 3
zdroj fotografie: Tesla

Nás ale zaujíma nielen názor dizajnérov Tesly, ale aj na?ich ?itate?ov. Pova?uje? teda dizajn interiéru za výhodu alebo pod?a teba pôsobí a? príli? lacno? Neváhaj teda a svoj názor na tento revolu?ný elektromobil nám zanechaj v komentároch.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
22%
Chcem to
53%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
6%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.