Tesle sa po prémiových elektromobiloch podarilo prinies? zákazníkom aj dostupný model, ktorý mal svoju premiéru len nedávno. Na Model 3 je ?akacia listina skuto?ne dlhá, no prvých 30 ??astných zákazníkov si ho u? mô?e naplno vychutna?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tesla ponúka svoje elektromobily u? nejaký ten rok a donedávna si jej modely mohli kúpi? iba zámo?nej?í zákazníci, no to sa s príchodom Modelu 3 zmenilo. Tento lacný a dostupný model mal svoju premiéru e?te za?iatkom tohto mesiaca. Prvý produk?ný kus v?ak exkluzívne získal CEO spolo?nosti, Elon Musk. Na novú Teslu Model 3 ale ?aká e?te ?al?ích nieko?ko stoviek tisíc zákazníkov, ktorí zlo?ili zálohu vo vý?ke zhruba 1000 ?.

zdroj fotografie: Tesla

Cena sa v závislosti od výbavy pohybuje na úrovni od 30 000 ?. Tá v?ak nie je rovnako bohatá ako u jeho star?ích súrodencov, ktorí ponúkajú luxusnej?ie prevedenie. Tesla Model 3 ale za svoju cenu doká?e ponúknu? jednoduchý, no elegantný dizajn. Celkové spracovanie tak odpovedá cenovke, ve? predsa len musel výrobca na nie?om u?etri?. Napriek nie príli? prémiovej výbave si ho predobjednalo viac ako 300 000 zákazníkov, ?o len dokazuje, aký úspech Model 3 zaznamenáva.

zdroj fotografie: Tesla

zdroj fotografií: Tesla

Nenechaj si ujs?
Neuverite?né. Alza ponúka Teslu Model 3, koncovou cenou poriadne zaujme

Mnohí si tak na?ho e?te nejakú dobu po?kajú, no to sa netýka prvých 30 zákazníkov. Tí si ho prevzali u? v?era v neskorých no?ných hodinách po?as exkluzívnej párty, ktorú Tesla taktie? vysielala na?ivo. Zahájenie za?alo o 23:45 a pokra?ovalo do skorých ranných hodín. Vä??ina ?vyvolených? v?ak bola pracovníkmi Tesly, ktorí boli na ?akacej listine uprednostnení a mohli si tak svoje nové Modely 3 odviez? do gará?e medzi prvými. Produkcia bude postupne narasta? a o pár mesiacov sa aj ?al?í zákazníci do?kajú svojho vytú?eného elektromobilu.

zdroj fotografie: Tesla

Tesla Model 3 zaujme dojazdom na jedno nabitie 345 kilometrov ?i zrýchlením z 0 na 100 km/ za 6 sekúnd. Záujemcovia si navy?e budú môc? priplati? 9000 dolárov za lep?í model s dojazdom 500 kilometrov a zrýchlením za 5 sekúnd. V danej cenovej kategórii sa mô?e pý?i? aj autopilotom druhej generácie, ktorý doká?e riadi? auto na dia?nici alebo sám zaparkova?, pri?om záujemcu bude stá? 5000 dolárov. Základný model doká?e vyprodukova? maximálnu rýchlos? 209 225 km/h, respektíve jemne vylep?ený variant a? ve?mi slu?ných 225 km/h. Skvelou správou je tie? mo?nos? vyu?ívania rýchlonabíjacích staníc Supercharger. Av?ak mnohí vy?aujú otázky oh?adom produkcie, ktorá bude pre Teslu doslova kritická.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
29%
Páči sa mi to
14%
Chcem to
29%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
29%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]