Technológia rýchleho nabíjania v Meizu Pro 6 nebude poškodzovať batériu

banner-pro-5

Na dne?nom trhu s mobilnými zariadeniami sa stala ve?ko-kapacitná batéria, schopná ?o najrýchlej?ieho nabitia prakticky nevyhnutnos?ou v prípade, ak má dané zariadenie zo?a? úspech medzi spotrebite?mi. A tak vä??ina najvýkonnej?ích smartfónov sú?asnosti prichádza s technológiou rýchleho nabíjania. Výnimkou, ako odha?uje posledný teaser výrobcu, nebude ani Meizu Pro 6, ktorý uvidíme u? 13. apríla.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Nie je to len informácia o prítomnosti rýchleho nabíjania v najnov?om produkte Meizu, ktorá sa objavila na ?al?om reklamnom plagáte zariadenia. Meizu zárove? odkazuje na pou?itie technológie, ktorá zaistí, ?e batéria nebude po?as procesu nabíjania po?kodzovaná. Poukazuje pritom na fakt, ?e ostatné spolo?nosti sa ?asto chvália skvelými rýchlos?ami nabitia zariadenia, no nespomínajú zní?enie ?ivotnosti batérie, ktorý takýto proces zaprí?i?uje. Meizu Pro 6 má vyu?íva? vlastnú technológiu rýchleho nabíjania, nazývanú aj mCharge (v tomto prípade mCharge 2.0), v?aka ktorej má batéria vo vnútri zariadenia osta? po?as nabíjania nepo?kodená. Mo?né je aj pou?itie rýchleho nabíjania od MediaTeku s názvom Pump Express a implementovanie ur?itej ochrany batérie.

Meizu Pro 5 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>meizu-mcharge-2

Text teaseru doslova hovorí: „Povedia vám (výrobcovia) ?asy najrýchlej?ieho nabitia, pre?o sa v?ak nezmienia o ?ivotnosti batérie?“.

V sú?asnosti je na trhu dostupných viacero technológií rýchleho nabíjania od rôznych výrobcov, ide napríklad o Quick Charge od Qualcomm, Pump Express firmy MediaTek, ?i Super VOOC vyu?ívaný spolo?nos?ou OPPO. Prvé dva spomínané postupy pou?ívajú vysoké napätie na zrýchlenie procesu nabíjania, no práve to ?asto vedie ku generovaniu nadmerného tepla, ktoré ?ivotnosti batérie neprospieva. Na druhej strane, VOOC rýchle nabíjanie spolo?nosti OPPO vyu?íva nabíja?ku s nízkym napätím 5 V, ktoré udr?uje produkciu tepla na minime a ?ivotnos? batérie sa tak nezni?uje. Meizu Pro 6 by teda malo prís? s podobnou technikou vyu?itia nízkeho napätia ako OPPO.

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Pavol Lupták
Už počas štúdia na vysokej škole bol môj záujem pomerne neustále upriamený na najnovšie novinky zo sveta moderných technológií a vedy. S radosťou ich teraz testujem a najmä odhaľujem ich nedostatky. Zaujímam sa aj o témy ohľadom bezpečnosti dát a ochrany súkromia na internete. Moje postrehy a niečo zo súkromia môžeš sledovať aj na Instagrame a Twitteri (@l_u_p_t_i). E-mail: [email protected]