Ak aj ty preferuje? kompaktný tablet na prácu ?i multimediálnu zábavu pred notebookom alebo po?íta?om, výborným rie?ením sú tablety od ?ínskych výrobcov. Za ve?mi nízke ceny vedia vyrobi? zaujímavé a schopné tablety. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Medzi menej známych výrobcov sa radí Jumper, ktorého aktuálnym ?klenotom? je tablet EZpad 6. Telo je tradi?ne vyrobené z hladkého plastu, ?ím zabezpe?uje prémiový pocit z dr?ania zariadenia. Obsah sa zobrazuje na relatívne ve?kom 11.6-palcovom displeji s FullHD rozlí?ením. Procesorom je ?tvorjadrový Intel Cherry Trail Atom X5 na frekvencii 1.44 GHz. Na dostato?nom výkone pre be?nú prácu sa podie?a aj 4 GB pamä? RAM a 64 GB úlo?isko. Úlo?isko je ?alej mo?né roz?íri? pomocou microSD karty do 128 GB.

tablet
zdroj fotografie: TomTop

Kúpi? Jumper EZpad 6 za 166 ?

Dôle?itou sú?as?ou je opera?ný systém Windows 10, s ktorým mô?e? pracova? rovnako ako na po?íta?i a s?ahova? aplikácie z Windows Obchodu. Dobrým pomocníkom je aj 2 MPx predná kamera pre videohovory. Dobrú výdr? obstaráva a? 7000 mAh batéria, napriek ktorej si tablet zachováva nízku hmotnos? a malú hrúbku. Medzi konektivitou je ?tandardné Wi-Fi, Bluetooth 4.0 a ?al?ie porty na ?avom boku zariadenia.

tablet
zdroj fotografie: TomTop

Najzaujímavej?ia na celom tablete je jeho cena. V prebiehajúcej akcii e-shopu Tomtop ho mô?e? získa? za perfektných 166 ?, pri?om po?tovné je zadarmo. Treba v?ak po?íta? s platením DPH, ktorého vý?ka pri tejto cene dosahuje 33 ?. Pre ?o najlep?iu produktivitu si mô?e? dokúpi? aj klávesnicu, ktorá sa dá k tabletu ve?mi rýchlo a jednoducho pripoji?. V prípade záujmu mô?e by? tvoja za 36 ?.

tablet
zdroj fotografie: XiaomiToday

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.