NASA, Európska vesmírna agentúra (ESA) a Južná Kórea spojili sily v rámci medzinárodného úsilia o zlepšenie predpovede kvality ovzdušia na celom svete. Tri vesmírne agentúry spúšťajú novú konšteláciu satelitných prístrojov, ktoré sú určené na monitorovanie znečistenia ovzdušia z vesmíru, informuje Air Quality News.

Vedci budú poprvýkrát schopní sledovať znečistenie z vesmíru každú hodinu. Podľa The Verge je cieľom novej medzinárodnej spolupráce detailné dokumentovanie globálnej kvality ovzdušia.

Staršie prístroje, ktoré sa momentálne používajú, dokážu zmerať kvalitu ovzdušia iba raz denne. Každý deň je to v rovnakom čase, keď satelit preletí nad daným bodom. Nové satelity však budú krúžiť okolo Zeme na geostacionárnej obežnej dráhe, čo umožňuje neustále pozorovanie istej oblasti.

Prvým zariadením vypusteným na obežnú dráhu Zeme bol kórejský geostacionárny monitorovací environmentálny spektrometer (GEMS), ktorý bude vykonávať merania nad Áziou. Do vesmíru letel namontovaný na kórejskom satelite, ktorého úlohou je monitorovanie hladiny oceánov. NASA plánuje vyslať do vesmíru takmer totožné zariadenie s názvom TEMPO v roku 2022 na palube komerčného komunikačného satelitu.

Merania bude vykonávať nad Severnou Amerikou. Poslednými budú dve zariadenia Európskej vesmírnej agentúry. Prvé z nich, Sentinel-4, sa pripojí k existujúcim v roku 2023 a bude merať znečistenie nad územím Európy a severnej Afriky.

Zhromažďované budú údaje o znečisťujúcich látkach, vrátane oxidu dusičitého, smogu, formaldehydu a aerosólov. Hodinové údaje lepšie zachytia znečistenie, ktoré sa objavuje epizodicky. Ide najmä o dopravné špičky alebo elektrárne, ktoré sa zapínajú v určitých časoch pri veľkom odbere. Nové prístroje dokážu taktiež určiť, či k znečisteniu prišlo v konkrétnej krajine, alebo prúdi z inej lokality.

Barry Lefer, programový manažér z NASA, uviedol, že vďaka novým zariadeniam budú schopní získať presnejšie informácie o kvalite ovzdušia a predpovedať znečistenie, pretože zistia zdroj znečistenia a tiež to, ako sa tieto zdroje časom menia.

Vedci dúfajú, že údaje ovplyvnia rozhodnutia politikov o zlepšení kvality ovzdušia. Podľa nedávnej štúdie je znečistenie ovzdušia zdrojom respiračných a kardiovaskulárnych ochorení a v Európe znižuje priemernú dĺžku života až o dva roky.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú