V štatistike Androidu za september vedie Lollipop, Nougat je zatiaľ pod hranicou 0.1 %

banner-honor-8Google ka?dý mesiac zverej?uje informácie o tom, ako sa darí jednotlivým verziám Androidu medzi pou?ívate?mi. Na získanie týchto ?ísiel vyu?íva jednoduchú metódu a následne ich zapí?e do diagramu. Najnov?í Android 7.0 Nougat v?ak zatia? do rebrí?ka neprehovoril. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prezentované dáta predstavujú prakticky ka?dé zariadenie, ktoré nav?tívilo obchod Google Play v predchádzajúcich siedmich d?och a be?í na nich posledná verzia aplikácie. Podporované sú tak zariadenia s verziou 2.2 Froyo a vy??ou. V ?ele sa stále dr?í Android Lollipop, a to s trhovým podielom 35 %. Na druhom mieste sa nachádza KitKat s hodnotou 27,7 %. Vedúce postavenie týchto opera?ných systémov nie je prekvapením, ke??e práve tieto verzie patria k najpou?ívanej?ím medzi zariadeniami ni??ej a strednej triedy. Takéto modely vä??inou nedostávajú aktualizácie na nov?iu verziu, a tak be?ia na pôvodnom systéme pokia? ich majite? nevymení za nov?ie zariadenie.

LG Nexus 5 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

android

A? tretí je Android Marshmallow s podielom 18,7 % a za ním sa nachádza Jelly Bean s 15.6 %. Ka?dá verzia opera?ného systému s podielom men?ím ako 0.1 % sa u? v rebrí?ku nenachádza, a tak je zrejmé, ?e aj podiel najnov?ej verzie systému je zatia? zanedbate?ný. V ka?dom prípade, s istotou mô?eme tvrdi?, ?e akonáhle za?nú ve?ký výrobcovia, ako sú Samsung, LG, Motorola, ?i HTC aktualizova? svoje zariadenia, Nougat sa do zoznamu ur?ite dostane.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Pavol Lupták
Už počas štúdia na vysokej škole bol môj záujem pomerne neustále upriamený na najnovšie novinky zo sveta moderných technológií a vedy. S radosťou ich teraz testujem a najmä odhaľujem ich nedostatky. Zaujímam sa aj o témy ohľadom bezpečnosti dát a ochrany súkromia na internete. Moje postrehy a niečo zo súkromia môžeš sledovať aj na Instagrame a Twitteri (@l_u_p_t_i). E-mail: [email protected]