Vo nedávnom článku sme informovali, že už prebehlo prvé vyplácanie dotácií na elektromobily. Konkrétne išlo o prvých 13 žiadateľov, pričom postupne sa budú v ďalších kolách vyplácať aj ďalší úspešní žiadatelia. Aj z tohto dôvodu zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR niekoľko dôležitých informácií vo forme usmernení.

Rezort hospodárstva sa s usmerneniami zameral predovšetkým na havarijné poistenie, či nálepky „Jazdím ekologicky“. Práve nálepky sa stali tŕňom v oku niektorých úspešných žiadateľov, ktorí tento krok nevedia pochopiť. Na svojom vozidle ich totiž musí mať každý, kto využije štátnu pomoc vo forme predmetných dotácií.

Propagácia projektu formou nálepiek

Informácie o nálepkách sa nachádzajú v takzvanom usmernení pre zachovanie publicity programu. Svojim spôsobom môžeme povedať, že ide o akúsi marketingovú kampaň celého dotačného programu, na ktorú poslúžia nové elektrické vozidlá úspešných žiadateľov. V podstate ide o štýl niečo za niečo. Štát poskytol dotácie a ty sa odplatíš tým, že na vozidlo umiestniš nálepku „Jazdím ekologicky s podporou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“.

V usmernení sa presne uvádza opis toho, ako a kde je potrebné nálepku aplikovať. Príjemca dotácie automaticky obdrží 2 kusy nálepiek s rozmerom 250 x 70 mm. Pôjde o dve verzie nálepiek. Jedna bude vyhotovená v bielom prevedení a druhá v čiernom, pričom oboje budú na transparentnom podklade. Nálepka musí byť viditeľná a nesmie splývať s lakovaním a podkladom tej časti vozidla na ktorej je nalepená.

„Príjemca pomoci je povinný v rámci zaistenia publicity projektu označiť po celú dobu udržateľnosti projektu každé podporené vozidlo formou nálepky, ktorá mu bude doručená spolu so Zmluvou,“ uvádza sa v usmernení.

Ministerstvo ďalej uviedlo, že nie je striktne definované miesto umiestnenia nálepky. Platí však, že nálepka musí byť umiestnená na vonkajšom dobre viditeľnom mieste vozidla po celú dobu udržateľnosti projektu. Rezort dokonca zverejnil aj ukážku s odporúčaniami umiestnenia nálepky.

Úspešný žiadateľ musí navyše ministerstvu poslať dôkaz o tom, že túto povinnosť vykonal. Stačí vyhotoviť fotografiu nalepenej nálepky a poslať ju na adresu emobility@mhsr.sk.

Zelené ŠPZ vybavíš aj dodatočne

Ministerstvo dalo do pozornosti aj dočasné usmernenie v súvislosti s problémami súvisiacimi s úradným overovaním uzatvorených zmlúv o havarijnom poistení.

„V prípade ak príjemca dotácie uzatvoril havarijné poistenie elektronicky a reálne nedisponuje tlačenou formou zmluvy parafovanou obidvomi zmluvnými stranami, príjemca je povinný predložiť návrh zmluvy o havarijnom poistení vozidla vydaný spoločnosťou spolu s dokladom (napr. výpis z internet bankingu) preukazujúcim uhradenie platby za havarijné poistenie vozidla,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Majitelia vozidiel s alternatívnym pohonom si od začiatku decembra 2019 môžu požiadať o vydanie takzvaných zelených ŠPZ. Tieto značky budú slúžiť predovšetkým pre ďalšie podporné opatrenia, ktoré sú rozpísané v akčnom pláne rozvoja elektromobility. Týmto spôsobom sa tak môžeš odlíšiť od bežných vozidiel so spaľovacím motorom, no žiadosti o zelenú ŠPZ sú na dobrovoľnej báze.

Všetky informácie ohľadne zelených ŠPZ nájdeš na tejto stránke Ministerstva vnútra. Pri zápise nového vozidla do evidencie zaplatíš poplatok 33 € a ďalších 33 € ťa bude stáť vydanie 2 ks zelených ŠPZ. Požiadať o zelené ŠPZ môžeš aj v tom prípade, ak už ekologické vozidlo vlastníš s klasickou ŠPZ. V tomto prípade tak zaplatíš len 33 € za vydanie nových značiek.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP