Prezidentka SR Zuzana Čaputová nepodpísala novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Oznámila to počas piatkového vyhlásenia v Prezidentskom paláci.

Právna norma mala umožniť Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v „červených“ krajinách. Novela tiež hovorí o tom, že pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z „červenej“ krajiny má byť do výšky 5000 eur.

Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam, a to nariadenej izolácii alebo karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie SR v spojitosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby,“ uvádza sa v novele.

Prezidentka nepodpísala novelu zákona

Za tento priestupok má hroziť pokuta do výšky 5000 eur. Uložil by ju príslušný orgán verejného zdravotníctva. Nová úprava má umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej červenej krajiny.

Cieľom návrhu zákona je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva SR telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko, a zároveň, v rámci všeobecnej súčinnosti, spracúvať a poskytovať ÚVZ SR anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých osôb,“ uviedli predkladatelia.

Operátor by mohol podľa navrhovanej úpravy spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ. Taktiež sa upravuje rozsah údajov, ktoré operátori môžu spracovávať bez súhlasu účastníka.

Údaje budú uchované najviac 60 dní

Okrem telefónneho čísla by mohli „v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v stanovenom čase i lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého účastníka“.

ÚVZ by mohol tieto údaje zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie po dobu do 60 dní, pričom po uplynutí tejto lehoty má údaje bezodkladne zničiť. „Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený tieto údaje získavať len s cieľom zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby,“ píše sa v materiáli. ÚVZ bude musieť predložiť parlamentnému ústavnoprávnemu výboru report, ako s údajmi narábal.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP