O ?pi?kovom procesore Snapdragon 835 sme v posledných tý?d?och po?uli skuto?ne ve?ké mno?stvo informácií. Hoci bol na technologickom ve?trhu MWC predstavený prvý smartfón, ktorý tento procesor obsahoval, stále sa k nám nedostal jeho výsledok z benchmarkovej aplikácie Antutu. To sa v?ak dne?ným d?om definitívne mení.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pravdou je, ?e ni??ie uvedené údaje nepochádzajú z testu nedávno odhalenej Sony Xperie XZ Premium. S najvä??ou pravdepodobnos?ou sa toti?to o tieto výsledky postaralo referen?né zariadenie, ktoré sa komer?ného predaja nedo?ká. Najvä??ia ?as? v?etkých kusov nového ?ipu poputuje na výrobnú linku kórejského Samsungu a ostatné spolo?nosti si tak na novú 835-ku budú musie? chví?u po?ka?. To, nane??astie, platí aj pre spomínané Sony, ktoré síce predstavilo prvé zariadenie s týmto procesorom, no do predaja sa zrejme e?te najbli??ích pár tý?d?ov nedostane.

Snapdragon 835

Takto vyzerá referen?ný smartfón so Snapdragonom 835

zdroj fotografie: Dglte

ZUK Z2 Pro so Snapdragonom 820 z EU skladu za najni??iu cenu

Práve z tohto dôvodu sa podaktorí výrobcovia rozhodli svoje vlajkové lode vybavi? minuloro?ným procesorom Snapdragon 821. Aj ke? sú oba tieto ?ipy poriadne výkonné, Snapdragon 835 predsa len ponúka e?te vy??í výkon ako jeho star?í brat. Zatia? ?o Snapdragon 821 v sebe zoskupuje 4 jadrá, tohtoro?ná novinka ich ponúka a? 8. Jednu polovicu z nich tvoria jadrá Cortex-A73, ktoré sú vyu?ívané pri náro?ných operáciách, zatia? ?o sa ?al?ie ?tyri jadrá Cortex-A53 starajú o menej náro?né výpo?ty. Vysoký výkon novej 835-ky nám potvrdzujú aj najnov?ie výsledky z benchmarkov.

zdroj fotografií: GSMArena

Nenechaj si ujs?
Najnov?ie správy o Xiaomi Mi6 ?a nepote?ia: ?iadny Snapdragon 835?

Výsledky testov v aplikácii GeekBench odha?ujú dominantnos? nového ?ipu, ktorý za sebou zanechal aj Huawei P10 s procesorom Kirin 960. Pri teste jedného jadra dosiahol Snapdragon 835 opä? vy??ie skóre, no rozdiel je v tomto prípade o ?osi men?í. Novinka od Qualcommu taktie? zví?azila aj pri testovaní grafického akcelerátora. Adreno 540 je a? o 25 % ?etrnej?í v porovnaní s predchodcom a pod?a výsledkov testov aj omnoho výkonnej?í.

zdroj fotografií: GSMArena

Novým krá?om v?etkých mobilných grafických akcelerátorov sa tak oficiálne stáva Adreno 540. Aby toho nebolo málo, výsledky testov stále nie sú finálne a pokojne sa mô?u e?te o ?osi zlep?i?. Pri testovaní jednotlivých smartfónov s procesorom Snapdragon 835 a vy??ie zmieneným grafickým ?ipom sa tak po?et dosiahnutých bodov v benchmarkových aplikáciách mô?e mierne lí?i?. V ka?dom prípade v?ak tohtoro?ná 835-ka dodá do v?etkých smartfónov dychberúci výkon, ktorý im konkurencia bude môc? len a len  závidie?.

Snapdragon 835zdroj fotografie: Dglte

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]