Výrobcovia smartfónov neustále vymý??ajú nové mo?nosti, ako ich vylep?i?. Kým niektorým nápady prejdú a stretávajú sa s úspechom, niektorým to nevyjde v?dy a svojimi ?inmi sa zapí?u do histórie omylov. ?o najhor?ie výrobcovia vy?pekulovali za posledné roky?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Odstránenie slotu pre microSD karty

xiaomi mi6
zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Mnohým u? mo?no prídu microSD karty pri pamätiach dne?ných smartfónov úplne zbyto?né, no ich ignorovanie nedáva zmysel. Výrobcovia sa zbavili samostatného slotu pre pamä?ové karty a odstránite?ného zadného krytu najmä kvôli celokovovým kon?trukciám a vodeodolnosti. Technologický pokrok v?ak zabezpe?il, ?e dnes je u? mo?né vyrobi? takzvaný hybridný slot, do ktorého je mo?né vlo?i? dve SIM karty alebo jednu SIM kartu spolu s microSD kartou. Pre?o sa teda výrobcovia silou mocou sna?ia pou?ívate?ov ukráti? o túto funkcionalitu?

Nenechaj si ujs?
Ak má tvoj aktuálny telefón aspo? jeden z týchto 5 znakov, je ?as ho vymeni?
Modularita u LG G5

LG G5 batéria
zdroj fotografie: Screenshot  /PhoneArena / YouTube

Tak rýchlo, ako hype oh?adom modularity pri LG G5 pri?iel, tak aj odi?iel a výrobca od nej ihne? dal ruky pre?. Spo?iatku boli zákazníci ohromení kone?ne revolu?nou technológiou, no LG ju ani z?aleka nedotiahlo do konca. In?inieri na projekte pracovali viac ako tri roky, pri?om s?ubovali robustný ekosystém a mo?nos? získa? na smartfóne také funkcie, ktoré v základnej verzii nie sú dostupné. LG v?ak nedodr?alo ?o s?úbilo a G5-ka si tak vyslú?ila mnoho kritiky. Spolu s modularitou ide do smartfónového cintorína aj ?irokouhlý objektív.

Odstránenie jacku pre slúchadlá

xiaomi mi6
zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Ke? sa Apple zbavilo 3,5 mm jacku na najnov?ích iPhonoch, celá táto situácia sa stala ter?om posme?kov a internet zaplavili memes na danú tematiku. Aj ke? jack u? pochovali aj ?ínski výrobcovia ako Oppo, LeEco ?i dokonca aj Xiaomi, stále sa jedná o ve?mi odvá?ny krok, ktorí pou?ívatelia nenávidia. Aby toho nebolo málo, tak tomuto trendu pod?ahli aj mnohí ?al?í výrobcovia v záujme ?inovácií?. Náhradou za jack mô?e by? Bluetooth, USB konektor typu-C ?i redukcia. Ani jedno rie?enie v?ak nie je ideálne, ke??e prvé priná?a zhor?enie kvality zvuku, druhé znemo??uje nabíjanie smartfónu po?as po?úvania hudby a redukcie nemá nikto rád.

Zaseknuté perá S Pen v Galaxy Note 5-kách

galaxy note 5
zdroj fotografie: Screenshot / Max Lee / YouTube

Phablety rady Galaxy Note sú síce ve?mi dobré zariadenia, no v poslednej dobe sa im absolútne nedarí. Minuloro?ná Galaxy Note 7-?ka sa stretávala s explóziami batérií a predo?lá Galaxy Note 5-ka zas s ne?ikovnos?ou pou?ívate?ov. Niektorí z nich toti? zasúvali pero S Pen do slotu opa?ne, ?ím sa zaseklo a pou?ívatelia snahou o opätovné vysunutie pera po?kodzovali svoje smartfóny. V Galaxy Note 7-?ke sa u? pero, na??astie, nezasekávalo, no tá sa stretla s ove?a záva?nej?ím problémom – explóziami batérií.

Nenechaj si ujs?
Paradox, aký priemysel e?te nevidel. Repasovaná Note 7-?ka sa predáva ako teplé ro?ky a Samsung má pripravené prekvapenie
Absencia NFC technológie pri OnePlus 2

nfc
zdroj fotografie: Screenshot  / Android Authority / YouTube

Spolo?nos? OnePlus sa preslávila najmä tým, ?e vyrába vlajkové lode bez akýchko?vek kompromisov. Av?ak pri jej druhom po?ine, OnePlus 2, vynechala jednu dôle?itú vlastnos?. Je ?ou NFC, teda základ pre fungovanie bezkontaktných platieb. Túto technológiu vyu?íva aj Android Beam pre posielanie fotografií a iných súborov. OnePlus si absenciu NFC pri druhej vlajkovej lodi obhájilo tvrdením, ?e majitelia OnePlus One túto funkciu nepou?ívali. Aj napriek tomu ich v?ak absencia NFC pri druhej generácii dokázala vyto?i? a spolo?nos? si u? na to dáva ve?ký pozor.

Nenechaj si ujs?
Kone?ne. Apple po 3 rokoch od nasadenia NFC do iPhonov zásadne roz?íri jeho funkcie
Nedokonalý UltraPixel v podaní HTC

htc one m7
zdroj fotografie: Pexels

Prvý pokus s technológiou UltraPixel spolo?nosti HTC nevy?iel úplne pod?a predstáv. Výhodou tejto technológie je, ?e nepotrebuje ve?a megapixelov a disponuje vä??ími pixelmi pre zachytenie vä??ieho mno?stva svetla. Svoj cie? technológia splnila a sníma?e dokázali zachyti? a? o 300-krát viac svetla ako be?né. Av?ak, UltraPixel disponoval aj jedným ve?kým nedostatkom, ktorým je zrete?ne vidite?ný ru?ový nádych na výsledných fotografiách. Podobné problémy pokra?ovali aj na HTC One M8, no nov?ie HTC U Ultra u? podáva ove?a lep?ie výsledky.

Inovácie sú pre výrobcov smartfónov nevyhnutné ako po stránke priazne zákazníkov, tak aj po stránke profitov. Niekedy im to v?ak jednoducho nevyjde pod?a predstáv a neskôr ?utujú, ?e si to pred svojím rozhodnutím viackrát nepremysleli. Ka?dopádne, ka?dý sa predsa len u?í najlep?ie na vlastných chybách.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
10%
Páči sa mi to
30%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
40%
Neznášam to
20%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.