V dne?nej modernej dobe sa výrobcovia spotrebnej elektroniky predhá?ajú v tom, kto vytvorí nie?o revolu?né, nové ?i s mno?stvom nových funkcií. V?aka tomu máme na výber nespo?et zariadení, pri ktorých u? ale cenovky presahujú be?né mesa?né výplaty. Preto je tu skupina ?udí, ktorí si svoj starý telefón chcú ponecha? ?o najdlh?ie. Práve pre nich máme pripravených 5 dôvodov, pre?o by to ale mali zmeni?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Kúpa nového zariadenia je pre fanú?ikov mobilných technológií akýmsi sviatkom, kedy po predstavení netrpezlivo ?akajú na spustenie predobjednávok. Pre túto skupinu ?udí je upgrade na nový model ur?ený ka?dý rok. Potom tu je skupina ?udí ?kým funguje, tak si ho nechám? a práve pre nich tu máme 5 tipov, kedy je najvhodnej?ie svoj starý mobilný telefón vymeni? za nový.

1. Odozva na dotyk je pomalá

displej
zdroj fotografie: Pexels

2. Prasknuté sklo displeja

Hor?ie, ne? slabá odozva na dotyk je po vä??ine prípadov prasknuté krycie sklo. Niekomu takéto zobrazenie vyhovuje a po ?ase si na pavu?inu na displeji zvykne, no v ka?dom prípade je ?istý displej bez vidite?nej poruchy oku ove?a prívetivej?í.


zdroj fotografie: YouTube / Gadget Hacks 

3. Pripojenie slúchadiel je umenie

Po?úvanie hudby patrí k najpou?ívanej?ím funkciám smartfónov. Vä??ina pou?ívate?ov pou?íva svoj smartfón práve na skrátenie dlhých chví?, ?i u? vo vlaku, alebo v pohodlí domova. Problém nastane vtedy, ak je konektor nekompatibilný so slúchadlami alebo je jednoducho nadmerne po?kodený,


zdroj fotografie: Fossbytes

4. Kvalita fotografií à la kalkula?ka

V dne?ných smartfónoch sa nachádzajú kvalitné sníma?e, ktoré doká?u zachyti? momentky v parádnej kvalite. To sa, bohu?ia?, nedá poveda? o sníma?och v starých telefónoch, ktoré produkovali naozaj zlé fotografie za akýchko?vek podmienok.


zdroj fotografie:Patrik Tarics / FonTech

5. Málo miesta pre moje súbory….

V dne?nej dobe je dostatok interného úlo?iska v smartfónoch alfou a omegou k úspe?nému predaju. 16 GB verzie nadobro ukon?ujú svoje pôsobenie, a tak na scénu nastupujú modely s ove?a vä??ou kapacitou. Ak aj teba teda stále otravuje hlá?ka o zaplnenom úlo?isko, je na?ase, aby si vymenil tú starú ??unku?.


zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak