Elon Musk patrí medzi najvä??ích inovátorov dne?nej doby a pred pár tý?d?ami oznámil, ?e spolo?nos? Tesla spustila predaj solárnych striech. Toto rozhodnutie ponúknu? zákazníkom ekologický spôsob získavania energie pre domácnosti bolo rozhodne správnym krokom vpred. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

To, ?e sa Tesla pri ka?dom svojom projekte riadi ekologickým zmý??aním nie je ?iadnym tajomstvom. Solárne ?kridle boli dlho o?akávaným produktom, na ktorý ?akalo mno?stvo zákazníkov. Po dlhej dobe Musk kone?ne oznámil spustenie ich predaja. Spo?iatku bolo v predpredaji mo?né vybra? si medzi dvomi zo ?tyroch dizajnových verzií. Pod?a v?etkého Tesla splní objednávky pre zákazníkov v USA e?te do konca tohto roka. Za ?ve?kou mlákou? si v?ak zákazníci budú musie? po?ka? e?te o pár mesiacov dlh?ie. Tí, ktorí si objednali solárne ?kridle od Tesly v?as, mali poriadnu dávku ??astia.

zdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Elon Musk spú??a predaj solárnej strechy! Stojí e?te menej ako klasická ?kridla a má aj do?ivotnú záruku

U? za pár tý?d?ov si ich toti? zákazníci ob?úbili nato?ko, ?e spolo?nos? stihla vypreda? v?etky skladové zásoby a? do roku 2018. Tieto správy sa po?úvajú naozaj ve?mi dobre, nako?ko je vidie?, ?e alternatívne zdroje energií majú u verejnosti ve?ké ?ance. S ka?dou takouto ekologickou strechou klesajú náklady domácností na energie. Zárove? klesá spotreba elektrickej energie z elektrární, ktoré tak produkujú menej ?kodlivých látok. Aktuálne má Tesla na zozname rozhodne ve?ké mno?stvo objednávok a je pravdepodobné, ?e so zvy?ovaním dopytu po u?iní krok vpred a zvý?i ich produkciu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
7%
Chcem to
29%
Mám to
7%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]