Slávny vizionár a úspe?ný podnikate? Elon Musk svoj najnov?í vynález, solárnu strechu, svetu odhalil u? nejaký ten piatok dozadu. Vtedy v?ak zverejnil len nieko?ko informácií, no teraz vieme o nej v?etko!

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na GIFku ni??ie mô?e? vidie?, ako si Solar Roof od Tesly vedie v porovnaní s tradi?nými strechami pri naozaj silnom krupobití. V?avo sa, samozrejme, nachádza nový kúsok od Tesly a zvy?né dve sú be?né ?kridly. Toto video bolo nato?ené a? pri 2500 snímkach za sekundu, pri?om tieto pä? centimetrové krúpy letia rýchlos?ou pribli?ne 177 km/h pri náraze. Záujemcovia u? nájdu na oficiálnej stránke výrobcu v?etky potrebné informácie k objednávkam. Zaujímavo v?ak znie aj cena, za ktorú si ich mô?e zákazník zaobstara?.

tesla solar roofzdroj fotografie: Tesla

Pod?a Tesly vyjde be?ný dom v Amerike typická strecha na 24,50 dolárov za 0,092 m2. Inovatívne solárna strecha od Tesly v?ak stojí len 21,85 dolárov za za 0,092 m2. Dobrú cenu dop??a aj fakt, ?e ?kridle zákazníkom výrazne zní?ia náklady na energie. Solar Roof bude spolupracova? aj s domácou batériou Power Wall, ktorá dodá solárnu energiu v?ade, kde bude potrebné. Predáva? sa bude v solárnej a takzvanej nesolárnej verzii. Z poh?adu ulice v?ak vyzerajú ?kridle na prvý poh?ad úplne toto?ne. Zákazník si potom mô?e vybra? mno?stvo solárnych kusov pod?a potrieb domu. ?o sa týka dizajnu, tak zákazníci budú ma? na výber z rôznych prevedení. K dispozícii budú hladké a textúrované (tento rok) a toskánske, respektíve bridlicové (za?iatkom roku 2018).

nenechaj si ujs?
Tesla pripravuje svoj ?al?í nadupaný elektromobil Model Y. Vieme, akú výbavu by mohol prinies?

tesla solar roof
zdroj fotografie: Tesla

V?aka výrobe s tvrdeným sklom ponúkajú Muskove ?kridle a? trikrát vä??iu odolnos?. Pomaly sa dostávame k informácii, ktorú si zrejme ne?akal. Na solárne ?kridle od Tesly toti? bude plati? do?ivotná záruka! Áno, ?íta? správe. ?kridle sú tak odolné, ?e sa na ne výrobca rozhodol poskytnú? do?ivotnú záruku. Svoj dom tak bude? ma? zabezpe?ený kvalitne, dlhodobo a efektívne. Záujemcovia zo Spojených ?tátov si mô?u ?kridle objedna? u? v tejto chvíli z oficiálnej stránky Tesly, pri?om in?talácie za?nú v lete. O?akáva sa, ?e in?talácie a objednávky mimo Spojených ?tátov za?nú za?iatkom budúceho roka.

tesla solar roof
zdroj fotografie: Tesla

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
53%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
20%
Mám to
2%
Nepáči sa mi to
5%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.