banner-note-7Japonská spolo?nos? Sharp patrí medzi najznámej?ích svetových výrobcov v oblasti elektroniky. Vo svojich fabrikách vyrába okrem technologicky výborne vybavených TV a Smart TV aj displeje pre smartfóny, ktoré sa radia medzi najlep?ie na svete.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Sharp na nedávnom CEATEC expe predstavil svoje najnov?ie revolu?né rie?enia z oblasti mobilných displejov. Výrobca vidí budúcnos? v ultra jemných displejoch ur?ených pre virtuálnu realitu a taktie? v dizajnovo nádherných smartfónoch, ktorých vä??inu prednej plochy bude tvori? práve displej. Ako prvý revolu?ný produkt Sharp ukázal 2,87″ displej s jemnos?ou neskuto?ných 1000 ppi, ktorý je ur?ený pre VR headsety. Rozlí?enie tohto displeja ?iní 2160 x 1920 pixelov, ?o sa dokonalo hodí pre okuliare virtuálnej reality. V?aka vysokému rozlí?eniu displeja si u?ijete virtuálnu realitu v ?pi?kovej kvalite a ostrosti.

screen-for-vr-headsets

Pokrok v tomto segmente je neskuto?ný a ka?dým rokom sa posúvajú hranice rozlí?ení displejov na ohromné úrovne. Je taktie? dôle?ité spomenú?, ?e na rovnakej výstave predstavil gigant aj prototyp bezrámikového displeja, ktorý sa rozprestiera na celej prednej strane zariadenia. Toto dizajnové po?atie sa musí pá?i? skuto?ne ka?dému, no zatia? nevieme, kedy presne prinesie Sharp svoje futuristické koncepty aj do reálnej výroby.

all-screen-concept-smartphone

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
16%
Páči sa mi to
74%
Chcem to
11%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]