banner-note-7Phablet Samsung Galaxy Note 7 definitívne kon?í. Toto je u? známe nieko?ko dní a aktuálne prebieha celosvetový zber v?etkých predaných kusov. Vzh?adom na vzniknutú situáciu Samsung nemô?e ni? podceni? a bezpe?nostné opatrenia sa dotkli aj krabice, ktorá bola nedávno odoslaná majite?om.  

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Do tejto krabice musia pou?ívatelia svoje zariadenie vlo?i? a následne odosla? na adresu e-shopu alebo do autorizovaného servisu. Vieme, ?e situácia nie je ve?mi humorná, no toto bezpe?nostné balenie je proste neopakovate?né. Krabica sa skladá z celkovo ?tyroch men?ích krabíc, ktoré majú dokonca aj tepelnú izoláciu pre ka?dý prípad. Bezpe?nos? na prvom mieste, no nie? Úplne nás v?ak dostal poh?ad na antistatickú ta?ku, respektíve na ochranné rukavice. Gigant teda ráta s tým najhor?ím scenárom a majite?om poslal kompletnú bezpe?nostnú výbavu.

Samsung Galaxy Note 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

note-7-return-2

Posu?me v?ak humor trochu bokom. Spolo?nos? ur?ite robí to najlep?ie rozhodnutie, ktoré chráni to najdôle?itej?ie – zdravie majite?ov. Finan?ná strata je taktie? nemalá a e?te hor?ie je na tom poves? výrobcu, ktorá dostala asi najvä??iu ujmu. Pozrite si na videu ni??ie, ako teda vyzerá to humorné balenie, ktoré ?aká aj na vás, ak ste e?te smartfón nevrátili.

TIP: Da? za ukon?enie výroby a predajov Galaxy Note 7 je pre Samsung masívna

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]