banner-note-7Ur?ite poznáte momentálnu situáciu okolo Note 7-?ky, ktorá definitívne ukon?ila svoju pú?. Lokálne strediská juhokórejského giganta zbierajú od majite?ov smartfóny a tento príbeh sa tak ur?ite zapí?e hrubými písmenami do histórie inteligentných zariadení. Aj ke? je pre nás ve?mi jednoduché zariadenie vráti?, giganta to stojí obrovské úsilie a hlavne nemalé finan?né prostriedky. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a prvých analýz sa finan?ná situácia Samsungu poriadne zhor?í. Výpo?ty vykázali stratu a? 17 miliárd dolárov na svetových predajoch. Spome?me si na prvé odhady o stratách, ktoré boli e?te vypo?ítané v ?asoch výmenného programu, ke? e?te v?etko vyzeralo relatívne v poriadku. Vtedy nám analytici povedali, ?e spolo?nos? vyká?e stratu 5 miliárd dolárov.

Samsung Galaxy Note 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

samsung-galaxy-note-7-druhy-vymenny-program

TIP: Samsung pozastavil výrobu Galaxy Note 7! Je mu definitívny koniec?

V re?i bez ?ísiel to znamená, ?e Samsung stratí presne polro?ný zisk z predajov vlajkových modelov, a to len v priebehu nieko?kých tý?d?ov. Aj toto teda ukazuje, ako ve?mi je táto situácia kritická. Vzh?adom na to, ?e výrobca má v rukáve zvy?né zariadenie, ktoré ?ahajú predaje stálo nahor, nebude to a? tak zlé, no ?ísla sa jednoducho oklama? nedajú. V silách výrobcu je absolútne bezproblémové krytie tohto problému po finan?nej stránke, no poves? zariadení slávnej série Note ve?mi utrpí.

note-7-zadna-strana-foto

Ak by sa podobná situácia stala niektorej z men?ích spolo?ností na trhu, je ve?mi pravdepodobné, ?e by úplne skrachovala. Nepochybujeme o plnom zotavení Samsungu z tohto nepríjemného problému, no nedoká?eme odhadnú? ako dlho to bude trva?. Doká?ete e?te po tejto afére dôverova? najvä??iemu výrobcovi smartfónov na svete?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
43%
Páči sa mi to
14%
Chcem to
7%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
21%
Neznášam to
14%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]