Kórejský výrobca smartfónov aktuálne pre?íva výnimo?né obdobie. Len pred pár chví?ami nám Samsung oficiálne odhalil dlhoo?akávanú vlajkovú lo?, model Galaxy S8 a jeho verziu ?Plus?. Obe novinky sa mô?u pý?i? ?pi?kovou výbavou, ktorá zah??a aj nový systém zabezpe?nia. Jedná sa o rozpoznávanie tváre pou?ívate?a a v?aka tejto funkcii bude nová S8-ka e?te bezpe?nej?ia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Modely Galaxy S8 a S8+ sú momentálne najhorúcej?ími novinkami zo sveta smartfónov. Do týchto noviniek investoval kórejský výrobca mnoho ?asu a financií. Výsledkom jeho práce je skuto?né majstrovské dielo, ktoré okrem vysokého výkonu poskytuje e?te dokonalej?í spôsob zabezpe?enia. Nový Samsung Galaxy S8/S8+ priná?a viacero spôsobov, ako sa mô?e nový majite? autorizova? pre prístup k systému.

zdroj fotografie: Amelia Holowaty Krales/TheVerge

Nenechaj si ujs?
Samsung Galaxy S8 a S8+ oficiálne: Smartfónová revolúcia v podaní Samsungu

Okrem klasického sníma?a odtla?kov prstov, vzoru uzamykacej obrazovky, kódu PIN a skeneru dúhovky oka je v novinkách dostupná aj funkcia rozpoznávania tváre pou?ívate?a. Pod?a výrobcu ide o zatia? najpohodlnej?í spôsob, ako odomknú? svoj smartfón, preto?e skener dúhovky oka vy?aduje malú vzdialenos? od tváre pou?ívate?a. Táto funkcia sa nebude da? vyu?i? pri autorizovaní platieb prostredníctvom systému Android Pay alebo Samsung Pay. Slú?i? tak bude výlu?ne na zabezpe?enie zariadenia.

zdroj fotografie: Samsung

V tomto prípade v?ak prichádza na rad otázka, ?i je mo?né oklama? systém rozpoznávania tváre falo?nou fotografiou. To zatia? nie je známe, no najbli??ie testovania rozhodne prinesú odpove?. Nový spôsob zabezpe?enia je tak ve?mi dobrou alternatívou za ne??astne umiestnený sníma? odtla?kov prstov. Ten sa nachádza hne? ved?a hlavného fotoaparátu, ktorý pou?ívate? mô?e ?asto neúmyselne za?pini? odtla?kom prsta. Rozpoznávanie tváre tak v tomto prípade rozhodne neostane len nevyu?itou funkciou.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
29%
Chcem to
0%
Mám to
29%
Nepáči sa mi to
43%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]