banner-pixelAsi sa zhodneme, ?e Samsung Galaxy Note 7 u? nav?dy, bohu?ia?, ponesie svojské ozna?enie ?bombového? smartfónu. Toto neslávne pomenovanie nevzniklo len tak náhodou a juhokórejský velikán si pripravil poriadne ve?kú reklamu, aj ke? nie v práve najlep?om smere. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

U? sa nám zdalo, ?e problémov je na tento rok dos? a férový súboj gigantov bude pokra?ova? na tradi?nej báze. Mýlili sme sa. Let ?íslo CI027 spolo?nosti China Airline za?il nepríjemnú situáciu, kedy z ni?oho ni? zachvátil Samsung Galaxy S6 po?iar a spôsobil ostatným pasa?ierom kru?né chvíle. Lietadlo smerovalo do Taipei a majite? nerobil so smartfónom ni? zvlá?tne. Po náhlom vzb?knutí ho ihne? odhodil na zem a následne zareagovala letu?ka, ktorá ho uhasila. Za krátky ?as v?ak stihol vytvori? slu?né mno?stvo dymu.

Samsung Galaxy S6 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

TIP: 15. decembra sa Galaxy Note 7 definitívne rozlú?i so svetom. Samsung vydá update, ktorý zabráni nabíjaniu batérie

Sme si istí, ?e nik by nechcel za?i? takúto nepríjemnos? v nadmorskej vý?ke 10 km a hlavne po?as pobytu v lietadle. Do prípadu sa zapojil aj miestny vy?etrovací úrad, ktorý podniká patri?né úkony na zistenie prí?iny týchto problémov. Vyhlásenie od Samsungu zatia? nemáme, no nemalo by na seba dlho ?aka?, nako?ko sa jedná o pomerne záva?nú udalos?. Je dobré tie? podotknú? dávnej?ie problémy tohto zariadenia, ktoré sú takmer identické s Note 7-?kou, a teda chybné batérie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
23%
Páči sa mi to
15%
Chcem to
8%
Mám to
15%
Nepáči sa mi to
15%
Neznášam to
23%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]