Mo?no si aj ty spomína? na nezávideniahodnú situáciu, do ktorej sa v minulom roku dostal Samsung so svojím modelom Galaxy Note 7. Batérie tohto smartfónu spôsobili spolo?nosti mnoho problémov, nako?ko sa samovo?ne vznecovali. Samsung sa v?ak pou?il a v novej S8-?ke u? nájdeme omnoho bezpe?nej?ie batérie, ktoré sa nevznietia ani pri vá?nej?om po?kodení.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na jese? minulého roka sme boli svedkami predstavenia nového phabletu z dielne Samsungu. Model Galaxy Note 7 v?ak svoju kariéru ukon?il ve?mi pred?asne, a to kvôli explodujúcim batériám. Spolo?nos? po týchto udalostiach spravila vo svojich dodávate?ských firmách generálny poriadok. Zdá sa ale, ?e v?etka tá snaha padla na úrodnú pôdu a batérie novej vlajkovej lodi sú ove?a bezpe?nej?ie.

zdroj fotografie: Android Central

K ich vznieteniu ?i explózii nedôjde dokonca ani pri extrémnom po?kodení, kedy by z batérií iných výrobcov u? dávno lietali iskry. Dôkazom kvality je aj video z YouTube kanálu What´s Inside. V ?om sa youtuberi Daniel a Lincon Markharmovci pozreli na to, ?o sa nachádza vo vnútri novej vlajkovej lodi Samsungu. Na pomoc si zavolali aj Zacka Nelsona, ktorý je známy svojimi videami z YouTube kanálu JerryRigEverything.

zdroj fotografie: YouTube

Nenechaj si ujs?
?éf Samsungu oficiálne potvrdil príchod modelu Note 8. Bude bezpe?nej?í, lep?í a ove?a inovatívnej?í

Ka?dý bol náramne zvedavý, ?o v?etko sa skrýva pod krytom. Pri otváraní a následnom rezaní smartfónu sa v?ak vá?ne po?kodil akumulátor. V?etci sa z?akli, ?e z neho za?nú lieta? iskry alebo exploduje, no nestalo sa tak. Aj napriek ve?kému po?kodeniu sa batéria iba výrazne nafúkla. K explózií nedo?lo dokonca ani vtedy, ke? ju no?om e?te viac po?kodil Zack Neslon.

Samsung sa po minuloro?nom fiasku sna?í napravi? svoju po?kvrnenú reputáciu a toto video je dôkazom toho, ?e to myslí ve?mi vá?ne. Situácia z jesene minulého roka by sa tak u? nemala opakova? a horiacim smartfónom definitívne odzvonilo. Ak si plánuje? aj ty kúpi? nový Samsung Galaxy S8/S8+, tak si rozhodne nenechaj ujs? prilo?ené video, ktoré ?a presved?í o bezpe?nosti batérie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]