Recenzia | Moto X Force: Nerozbitnosť, za ktorú sa platí

hodnotenie moto x force final2Jeden z vôbec prvých výrobcov mobilných zariadení, Motorola, má za sebou naozaj bohatú históriu. Napriek tomu má v?ak výrobca za sebou aj ?a?ké roky, pri ktorých jej pomohol investíciou aj americký gigant Google. Netrvalo v?ak dlho a zna?ku si nakoniec zobralo do rúk ?ínske Lenovo. Pre nás to prinieslo aj jednu výhodu. Smartfóny tohto výrobcu sa toti? doteraz na Slovensku oficiálne nepredávali. Lenovo v?ak za?iatkom roka ohlásilo zánik tejto zna?ky, pri?om rada Moto smartfónov a hodiniek ostala zachovaná. V?aka tomu sa Moto zariadenia neskôr stali dostupnými aj na Slovensku a preto vám postupne mô?eme priná?a? ich recenzie. Za?iatkom mája sme vám ako prvú priniesli recenziu na smartfón strednej triedy – Moto G tretej generácie.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Pokra?ujeme vlajkovou lo?ou, ktorou je Moto X Force (mô?ete ho nájs? aj pod názvom Droid Turbo 2, pod ktorým sa predáva v USA). Modely Moto X u? ur?ite dobre poznáte, no tentokrát nás zaujíma prívlastok „Force“. Smartfón si ho získal v?aka úplne prvému nerozbitnému displeju. Áno, na trhu sa síce nachádza ve?a odolných telefónov, no vä??inou sú tieto zariadenia dizajnovo neprí?a?livé (vä??ia hrúbka, hranatý tvar) a svojou výbavou sú ur?ené hlavne pre menej náro?ných pou?ívate?ov. Motorola sa v?ak rozhodla zvoli? inú cestu, a tak priná?a smartfón, ktorý disponuje vraj nerozbitným displejom, no napriek tomu si zachováva vkusný dizajn a viac ne? slu?nú hardvérovú výbavu. V?etko sa na prvý poh?ad mô?e zda? super, a? kým sa nepozrieme na cenovku, ktorá bola oficiálne stanovená na 699 ?. Oplatí sa teda pripláca? si za nerozbitnos??

Motorola Moto X Force mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>K?ú?ové ?pecifikácie Moto X Force:
 • V?eobecné:
  • 2G sie?: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
  • 3G sie?: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz
  • 4G LTE sie?: 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz
 • Rozmery a váha: 149.8 x 78 x 9.2 mm , 169 g
 • Displej: 5.4? AMOLED displej s rozlí?ením 1440 x 2560 pixelov, 540 ppi, ShatterShield
 • ?ipset: Qualcomm Snapdragon 810
 • CPU: ?tyri jadrá Cortex-A53 s taktom 1.5 GHz & ?tyri jadrá 2.0 GHz Cortex A-57
 • GPU: Adreno 430
 • RAM: 3 GB
 • OS: Android 6.0 Marshmallow, natívne pou?ívate?ské prostredie
 • Pamä?: 32 / 64 GB (pre u?ívate?a dostupných 23 GB), MicroSD karty do 2 TB
 • Fotoaparát: 21 MPx, clona f/2.0, autofokus, Auto HDR, ve?kos? pixelu 1.4 µm, Rýchle spustenie kamery zatrasením, dvojfarebný LED blesk, Dotykové snímanie fotografií
 • Predný fotoaparát: 5 MPx, clona f/2.0, Auto HDR, LED blesk
 • Videokamera: [email protected] fps, [email protected], [email protected] fps (spomalené video)
 • Konektivita: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, Bluetooth v4.1 LE, microUSB v2.0, USB Host, GPS s A-GPS a GLONASS
 • Batéria: 3760 mAh
 • Ostatné: Minimalizácia aplikácií, multitasking, akcelerometer, gyroskop, proximity senzor, kompas

Balenie

Ve?ké, ale skromné

DSC_0412
V?etky nové smartfóny rady Moto prichádzajú s novým dizajnom svojich balení. Je relatívne ve?ké a pre ka?dý smartfón je v inom farebnom prevedení. V prípade Moto X Force je oran?ovo-?lté a napriek ve?kým rozmerom je v ?om menej ako by sme o?akávali. V balení nájdeme len nabíja?ku, príru?ky a nástroj pre vybratie slotu pre nanoSIM a microSD kartu. Mo?no si myslíte, ?e v zozname som zabudol spomenú? USB kábel, no ten sa v balení skuto?ne nenachádza. Ak teda doma nemáte ?iadny USB kábel naviac, budete si ho musie? dokúpi? zvlá??.

DSC_0413
Tým obsah balenia kon?í a ?iadne slúchadlá, ?i ochranné príslu?enstvo v ?om nenájdeme. Po dizajnovej stránke sa v?ak balenie podarilo a u? na prvý poh?ad dáva najavo, ?e sa v ?om nachádza hodnotný smartfón.

Kon?trukcia a dizajn

Tradi?ný Moto dizajn 

Motorola pri nových smartfónoch nastolila nový pozmenený dizajnový koncept, ktorého sa dr?í ako Moto X Force, tak aj Moto X Style ?i Moto G4. Rozdiel v dizajne medzi týmito smartfónmi je len minimálny a výrobca sa nijako výrazne nesna?il smartfóny odlí?i?. Predsa len v?ak telo Moto X Force bolo navrhnuté skôr na zvý?enú odolnos?, ako na elegantný dizajn.

DSC_0409

DSC_0408
Predná strana smartfónu je celá ?ierna, pri?om vä??inu jej plochy predstavuje 5,4-palcový displej. Nad ním sa nachádza reproduktor pre hovory, 5 MPx fotoaparát, ktorý je dokonca vybavený LED bleskom. Nemusíte sa tak u? bá? o selfie fotky pri hor?om osvetlení. Na spodnej strane je to dvojica mrie?ok, pri?om v tej pravej sa nachádza hlavný reproduktor a v ?avej mikrofón. Za men?í nedostatok mô?eme pova?ova? absenciu notifika?nej LED diódy. Po pripojení nabíja?ky sa síce ved?a predného LED blesku malá dióda na malú chví?u rozsvieti, no nie je primárne ur?ená na informovanie pou?ívate?a o upozorneniach. Túto absenciu Motorola vyrie?ila funkciou Moto Displej, ktorá mávnutím ruky v blízkosti smartfónu displej rozsvieti. Na displeji sa následne zobrazia hodiny a spomínané notifikácie (na prichádzajúce správy a podobne). Okolo displeja sa nachádza pomerne hrubý rámik, ktorý je tam ale pravdepodobne úmyselne kvôli zvý?enej odolnosti displeja. Jeho prítomnos? mi v?ak nepreká?ala a pri kúpe odolného telefónu sa treba zmieri? s tým, ?e pri jeho výrobe nebol prvoradý dizajn, ale odolnos?. Dôkazom toho je aj hrúbka smartfónu, ktorá sa pohybuje od 7.6 do 9.2 mm. Najten?ie miesto nájdeme na bokoch smartfónu, ke??e je mierne zahnutý. Jeho dr?anie v ruke je tak o nie?o lep?ie.

Telo smartfónu chráni po bokoch tmavý hliníkový rám. Na jeho pravom boku sa nachádzajú tla?idlá na ovládanie hlasitosti a tla?idlo pre zapnutie/vypnutie, bohu?ia?, s netradi?ným rozmiestnením. Tla?idlo pre zapnutie/vypnutie je toti? umiestnené nad tla?idlami pre ovládanie hlasitosti, ?o je celkom ?a?ko dostupné miesto (prispieva k tomu aj ve?kos? smartfónu) a trvalo mi pár hodín, kým som si na túto skuto?nos? zvykol. Tla?idlá v?ak disponujú dobrou odozvou. ?avý bok je bez akýchko?vek prvkov, a tak prejdime priamo k hornej a spodnej strane smartfónu. Na hornej nájdeme klasický 3.5 mm audio jack a slot pre nanoSIM, a microSD kartu. Mo?no ste o?akávali, ?e slot je hybridného typu (2x SIM/ 1x SIM + microSD), no bohu?ia?, tomu tak nie je a do slotu mô?ete da? naozaj len jednu nanoSIM kartu a jednu microSD kartu. V spodnej hrane sa v strede nachádza microUSB konektor a ak sa na? pozrieme detailnej?ie, spozorujeme aj nejaké nápisy, ktoré si ale pri be?nom pou?ívaní nebudeme v?íma?.

DSC_0396

Najzaujímavej?ou je zadná strana, ktorá je vyrobená z balistického nylonu. Jeho pou?itie ur?ite pova?ujem za výhodu, nako?ko takýto materiál sa v be?ných smartfónoch len tak nevidí a ?iadneho zachytávania odtla?kov a iných ne?istôt ?i ?krabancov sa nemusíte bá?. Jedinou men?ou nevýhodou je, ?e smartfón sa v rukách trochu ?mýka. Na tom sa ale najviac podie?a ve?ký displej a tým logicky aj ve?ké rozmery smartfónu. Ak v?ak budete smartfón pou?íva? s dvomi rukami, ?o pri 5,4-palcoch asi aj budete, tak s krytom nebudete ma? ?iadny problém. Zo zadnej strany mierne vystupuje 21 MPx hlavný fotoaparát, pod ním duálny LED blesk a logo Motoroly. ?koda len, ?e sa tu nena?lo miesto aj pre sníma? odtla?kov prstov, ?o je u? v dne?ných smartfónoch takmer povinná výbava. Kon?truk?ne je ale smartfón spracovaný ?pi?kovo a so ?iadnym v?zganím ?i inými nepríjemnými javmi sa nestretnete. Celkové rozmery zariadenia sú inak 149.8 x 78 x 9.2 mm a hmotnos? príjemných 169 g.

Displej

Biela chýba k dokonalosti

AMOLED displeje, ktoré poznáme predov?etkým zo smartfónov zna?ky Samsung, sa pý?ia perfektným podaním farieb (hlavne ?iernej) a nízkou energetickou náro?nos?ou. Toto tvrdenie mô?em potvrdi? aj pri testovanej Moto X Force. Podanie vä??iny farieb je naozaj na ?pi?kovej úrovni a na displej je jednoducho rados? pozera?. Pote?ilo ma aj dokonalé podanie ?iernej, ku ktorej naozaj nemám ?iadne výhrady.

DSC_0395
Bielu som si nechal schválne nakoniec, preto?e s touto farbou zvykne ma? AMOLED technológia problém. U? pri prvom poh?ade som na displeji spozoroval ?ltý nádych a na miestach, kde sa nachádza biela farba, sa vlastne o bielej hovori? a? tak nedá, preto?e je výrazne za?ltnutá. Najsmutnej?ie na tom je, ?e samotný displej by mo?no lep?iu bielu aj vedel poskytnú?, no v systéme sa nenachádzajú ?iadne nastavenia displeja. U?ívate? je teda odkázaný na výrobcom nastavené hodnoty farieb displeja, ktoré pod?a môjho názoru nie sú nastavené najlep?ie. Pri dlhodobom pou?ívaní sa na tento fakt ur?ite dá zvyknú?, no po prechode z môjho dvojro?ného Xiaomi Mi4 s klasickým IPS displejom som tento rozdiel v bielej pocítil. Chýbala mi aj mo?nos? zmen?enia obrazovky pre pohodlnej?iu prácu s telefónom jednou rukou. Aby sme sa v?ak vrátili ku kladom, tak z nich e?te spomeniem dobrú minimálnu aj maximálnu hodnotu jasu. Na maximálnu bohu?ia? mierne vplýva ?ltý nádych a ur?ite by mohla by? lep?ia. Skvelou vlastnos?ou displeja je QuadHD rozlí?enie, teda 1440 x 2560 pixelov. Výsledná jemnos? je tak 540 pixelov na palec (ppi) a smartfón je plne pripravený aj pre pou?itie vo virtuálnej realite.

V nastaveniach si nie je mo?né prispôsobi? farby displeja

V nastaveniach nie je mo?né prispôsobi? farby displeja

ShatterShield

Jedným z hlavných lákadiel Moto X Force je pod?a výrobcu nerozbitný displej. Výrobca ho nazýva ShatterShield a je tvorený z a? piatich ochranných skiel. Jeho odolnos? sme sa samozrejme rozhodli vyskú?a? aj my.Výkon a pamä?

Snapdragon 810 bez prehrievania

Po ?pi?kovej kon?trukcii a dobrom displeji tu máme výkon, o ktorom mô?em poveda? to isté. Smartfón je síce vybavený hardvérom vlajkových lodí z minulého roka, no Snapdragon 810 v kombinácií s 3 GB RAM vie poskytnú? ohromný výkon aj dnes. Svoj podiel na tom má ur?ite aj prítomnos? ?istého Androidu, o ktorom si povieme neskôr. Procesor disponuje ôsmimi 64-bitovými jadrami, z ktorých sú ?tyri Cortex-A53 taktované na 1,5 GHz a ?al?ie ?tyri Cortex A-57 na 2 GHz. Náro?né hry hravo zvládne grafika Adreno 430. S touto výbavou si teda mô?ete by? istý, ?e smartfón zvládne v?etko, ?o mu nadelíte. Od náro?nej práce so systémom, cez multitasking, a? po graficky najnáro?nej?ie 3D hry.

Mo?no si ale poviete, ?e týmto v?etkým vás bude sprevádza? prehrievanie, ktorým bol tento procesor tak známy. Na moje prekvapenie som sa v?ak so ?iadnym prehrievaním nestretol, a to napriek tomu, ?e jadrá nie sú podtaktované. Po?as be?nej práce smartfón nevykazoval ?iadne náznaky tepla a mierne zahriatie som pocítil a? pri dlh?om hraní graficky náro?ných hier. Zvý?ená teplota sa prejavila najmä na ?avej hornej ?asti kovové rámu, no nejednalo sa o ni? záva?né a teplota mi absolútne nepreká?ala. Svoje vám o tom povedia aj bechmarkové aplikácie, ktorých výsledky nájdete ni??ie.

V prípade internej pamäte máme na výber z 32 GB alebo 64 GB verzie smartfónu. Ak by vám nesta?ila ani verzia s najvä??ou pamä?ou, k dispozícii je aj roz?írenie pomocou microSD karty a? do 2 TB. MicroSD kartu s takouto kapacitou v?ak na trhu zatia? nenájdete a aktuálne je k dispozícii maximálne 200 GB hodnota pamäte. Problém nebudete ma? ani s pripojením USB k?ú?a, my?i, ?i iných podobných zariadení v?aka podpore OTG.

Screenshot_20160527-152021

U? pri prvom spustení telefónu som mal vo?ných len okolo 23 GB z celkových 32 GB. Samotný systém toti? zaberá skoro 9 GB

TIP: Pre zobrazenie hodnôt prejdite my?ou ponad graf

Opera?ný systém

Pre niekoho ideálny, pre niekoho obmedzujúci

Ako u? dobre vieme, Motorola vo svojich smartfónoch dlhú dobu pou?íva ?istý Android, teda systém bez akýchko?vek výraznej?ích úprav. Vä??ina ?udí síce takýto Android pova?uje za obrovskú výhodu, no pre m?a bol skôr nevýhodou. Má to v?ak dve strany mince. Na jednej strane je systém plynulý a rýchly, ke??e je takmer bez akýchko?vek úprav a pochádza priamo od Googlu, no na druhej strane disponuje len základnými funkciami a mnoho ?al?ích mi v systéme ve?mi chýbalo.

Vstupnou bránou do systému je uzamykacia obrazovka, na ktorej sa nám zobrazujú notifikácie a priamo z obrazovky mô?ete získa? prístup bu? do aplikácie fotoaparátu, alebo k hlasovému vyh?adávaniu Google. Po odblokovaní zariadenia sa nám naskytne poh?ad na klasický Android launcher, na ktorom sa nám zobrazujú ikony a mô?eme na? pridáva? aj miniaplikácie. K dispozícii je aj drawer so zoznamom v?etkých aplikácií, v ktorom mô?eme aplikácie vyh?adáva? pod?a názvu a na jeho samom vrchu sa zobrazujú najpou?ívanej?ie z nich. Funkcie launcheru zakon?uje asistent Google Now, ktorý sa zobrazuje v?dy na prvej obrazovke z?ava. Na akéko?vek efekty prechodu medzi jednotlivými obrazovkami, ?i ?al?ie podrobnej?ie nastavenia mô?ete zabudnú?.

?o sa týka výbavy aplikáciami, tak tradi?nú výbavu Motorola doplnila len dvomi vlastnými aplikáciami – Moto a Connect. V prvej menovanej si mô?eme aktivova? rôzne funkcie smartfónu pridané výrobcom. Medzi ne sa radí napríklad spustenie prisvetlovacej diódy dvojitým zatrasením telefónu, funkcia Attentive Display (ponechá obrazovku zapnutú, kým sa ?u pozeráte), rýchle spustenie fotoaparátu dvojitým oto?ením smartfónu a spomínaný Moto Displej. Ak náhodou vlastníte nejaké príslu?enstvo od Motoroly, ako napríklad hodinky Moto 360, tak s ich správou, ale aj správou ostatných inteligentných zariadení od Motoroly vám pomô?e aplikácia Connect. V nej nájdete informácie o stave batérie, ?i polohe zariadenia.

O ?istom Androide je známe, ?e neprichádza so ?iadnymi zbyto?nými predin?talovanými aplikáciami a v?etko ?o budete chcie? si mô?ete doin?talova?. Paradoxom v?ak je, ?e v systéme je predin?talované neuverite?né mno?stvo Google aplikácií (napo?ítal som ich skoro 20) a základné aplikácie chýbajú. Mám tým na mysli napríklad správcu súborov, hlasový záznamník, poznámky, at?. Ka?dopádne opera?ný systém ur?ite zle hodnoti? nebudem, ke??e si myslím, ?e je to vec vkusu. Niekomu mô?e ?istý Android vyhovova?, niekto rad?ej siahne po alternatívnej ROM ako napríklad CyanogenMOD, kde má pou?ívate? ove?a viac slobody.

Výdr? batérie

Dobrá výdr? a ve?mi rýchle nabíjanie

Medzi najvä??ieho ?rúta batérie pri smartfónoch sa radí jednozna?ne displej. Pri pomyslení na ve?kos? a najmä na rozlí?enie displeja sa mô?u naskytnú? obavy o výdr?. Motorola v?ak na toto v?etko myslela a smartfón vybavila ve?kou 3760 mAh batériou. Táto kapacita u? doká?e zabezpe?i? slu?nú výdr? aj napriek spomínanému displeju. Pri testovaní sme u? tradi?ne vyskú?ali dva druhy pou?ívania. Náro?né a be?né. Po?as náro?ného pou?ívania som sa nebál pou?íva? vy??ie úrovne jasu a smartfónu som dal naozaj zabra?. Pou?íval som ako Wi-Fi, tak aj 4G pripojenie (viac 4G), hral náro?né hry (Modern Combat 5), chatoval cez rôzne aplikácie (Viber, Messenger) a raz za ?as som urobil aj nejakú tú fotku. Pri takomto pou?ívaní mi na konci d?a zostalo 20 % zostávajúcej kapacity batérie. Smartfón by teda e?te zvládol aj nejakú ?as? nasledujúceho d?a, no myslím si, ?e málokto by pri takejto kapacite nezapojil smartfón na noc do nabíja?ky. Nasledovalo miernej?ie, teda be?né pou?ívanie, pri ktorom som u? pou?íval len Wi-Fi pripojenie, ob?as som niekomu odpísal na správy, pozeral videá a po?úval hudbu. Displej bol oproti náro?nému pou?ívaniu v pohotovosti len polovi?ný ?as. V tomto prípade mi vo ve?erných hodinách zostávalo e?te 58 % batérie, teda smartfón by bez problémov zvládol e?te jeden celý de?. Ak by ste v?ak predsa len z nejakého dôvodu zabudli cez noc smartfón nabi? a nezostávalo by vám ve?a percent z kapacity batérie, v tom prípade mô?ete výdr? pred??i? v?aka ?etriacemu re?imu. Ten je integrovaný priamo v Androide u? od verzie 5.0 Lollipop, pri?om nov?ie verzie ho neustále zlep?ujú. Tento re?im sa vám mô?e spusti? aj automaticky bu? pri 5 % alebo pri 15 % zostávajúcej kapacity.

Be?né pou?ívanie

Náro?né pou?ívanie

Ve?ká batéria potrebuje aj rýchle nabíjanie a práve v tomto si Motorola odviedla svoju prácu výborne. U? pri prvom poh?ade na nabíja?ku ma upútal obrosvký nápis „TURBOPOWER“. Presne tak sa volá technológia rýchleho nabíjania, ktorou výrobca smartón vybavil. Výrobca uvádza, ?e len 15-minútové nabíjanie doká?e zabezpe?i? výdr? na ?al?ích 13 hodín pou?ívania. Perfektnú rýchlos? nabíjania mô?em potvrdi? aj ja. Nabitie z 15 % na 100 % som dosiahol len za 1 hodinu a 13 minút. Takýto ?as je síce pri vlajkových lodiach be?ný, ke??e vä??inou disponujú okolo 3000 mAh batériou. Pri 3760 mAh batérii sa tento ?as zachováva, ?o je teda ve?mi dobrá správa. Mo?né to je hlavne v?aka nabíja?ke s výstupmi 5V / 2.85 A, 9V / 2.85 A a 12V / 2.15 A.

TIP: Pre zobrazenie hodnôt prejdite my?ou ponad graf


Fotoaparát

21 MPx s perfektnými výsledkami

DSC_0404
V smartfónoch vy??ej triedy a najmä vy??ej ceny by mal by? kvalitný fotoaparát samozrejmos?ou. O kvalitu fotografií sa nemusíte obáva? ani v prípade Moto X Force, ke??e pou?itý 21 MPx sníma? podáva výborné výsledky. Sníma? prichádza s clonou f/2.0 a funkciami ako PDAF zaostrovanie, 4x digitálne priblí?enie, automatický HDR re?im a dopomáha mu aj duálny LED blesk. Kvalita fotografií za dobrého osvetlenia je naozaj na ?pi?kovej úrovni a bez problémov sa vyrovná vä??ine vlajkových lodí. Fotografie sa pý?ia ve?mi peknými farbami a skvelou ostros?ou. Najlep?ie si ich vychutnáte priamo na pou?itom AMOLED displeji, na ktorom vyzerajú farby e?te ?iv?ie.

Originál vs. HDR

Makro fotky

Predný fotoaparát

Hor?ie osvetlenie

 

No?né fotky

Video fotoaparát zvláda natá?a? v najvy??ej kvalite 4K (2160p) pri 30 snímkach za sekundu, pri?om k dispozícii je aj FullHD pri rovnakej snímkovej frekvencii a spomalené video je mo?né nahráva? v rozlí?ení 720 pri 120 snímkach za sekundu. K dispozícii je aj stabilizácia videa a HDR re?im.

Prostredie aplikácie fotoaparátu je ve?mi jednoduché, pre m?a osobne dokonca a? prive?mi. Zaostrovanie prebieha presunom zaostrovacieho po?a na dané miesto a následné vyhotovenie fotografie vykonáme jednoduchým ?uknutím na akéko?vek miesto. Na takýto spôsob fotenia som si ale ve?mi rýchlo zvykol a príde mi ve?mi intuitívny. Na druhej strane je v?ak aplikácia dos? obmedzená funkciami. Nastavenia sa nám zobrazia potiahnutím z?ava a nájdeme v nich len: nastavenia HDR re?imu, re?im blesku, kvalitu videa, ve?kos? fotografie, ?asova?, panorámu, ulo?enie polohy, zvuk uzávierky a funkciu zapnutia fotoaparátu dvojitým oto?ením telefónu. Ak sme v?ak priamo v aplikácií, dvojitým oto?ením prepneme na predný fotoaparát.

Multimédiá

Len priemerný reproduktor

Práve multimediálna výbava je jednou z mála slab?ích stránok Moto X Force. Na prednej strane nás mô?e upúta? dvojica mrie?ok, ?o mô?e by? náznak prítomnosti stereo reproduktoru. Ako som v?ak spomenul u? vy??ie, reproduktor sa nachádza len v jednej z nich a v tej druhej je len mirofón. Reproduktor svojou kvalitou navy?e a? tak neohúri. Pri ni??ej a? strednej úrovni hlasitosti bude reproduktor be?nému pou?ívate?ovi bohato sta?i?, no pri vy??ích úrovniach je u? po?u? výrazné skreslenie. Zvuku chýba najmä basová zlo?ka. V nastaveniach ekvalizér síce nenájdeme, no ak sa rozhodnete na po?úvanie pou?íva? predin?talovanú aplikáciu Hudba Google Play, va?e problémy sa ?iasto?ne vyrie?ia. Samotná aplikácia toti? disponuje vstavaným ekvalizérom a ur?ite v ?om odporú?am nastavi? re?im Výrazné basy, v niektorých prípadoch mo?no aj Extrémne basy. Tým sa u? kvalita zvuku o dos? zlep?í, no stále to nie je ono a ur?ite od reproduktora ne?akajte výkony ako napríklad od HTC One M9, ?i Lenova Vibe X3. So slúchadlovým výstupom som v?ak nemal ?iadny problém a ?iadne úpravy v ekvalizéri vykonáva? netreba.

V systéme mô?ete pou?íva? ako galériu dve aplikácie. U? od prvého zapnutia telefónu na vás bude ?aka? aplikácia Fotky od Google a Galéria z ?istého Androidu so zopár funkciami navy?e. Je u? len na vás, ktorú sa rozhodnete pou?íva?. Pri aplikácii Fotky od Google je v?ak výhodou mo?nos? automatickej zálohy fotografií. V klasickej galérii zas nájdete ?tandardné funkcie ako pridávanie filtrov, rámov, orezávanie, ?i kreslenie na fotografie. V prípade videa mô?ete vykonáva? jeho orezávanie a úpravu spomaleného pohybu. Zaujímavou funkciou sú filmové kotú?e. Táto funkcia vyberie tie najlep?ie fotografie a videá z va?ej galérie a vytvorí z nich akúsi prezentáciu, ktorú potom mô?ete napríklad zdie?a? s priate?mi. Prehráva? videa ve?mi rozpisova? nebudem, ke??e jediné ?o doká?e je len jeho hlavná funkcia, teda prehrávanie videa. ?iadne ?al?ie funkcie v ?om nenájdete.

Screenshot_20160526-213643

Konektivita

Nechýba mu absolútne ni?

Moto X Force prichádza aj po stránke konektivity s takou výbavou, ako sa na vlajkovú lo? patrí. Neexistuje teda ni?, ?o by jej chýbalo. Po?me na to teda postupne. Wi-Fi sa tu nachádza vo verzii 802.11 a/b/g/n/ac, pri?om disponuje pásmami 2.4 GHz aj 5 GHz. Samozrejmos?ou je aj Bluetooth vo verzii 4.1 LE a GPS s AGPS, a GLONASS. ?o sa týka GPS, disponuje naozaj rýchlym fixom a je dokonale presné. Prvý fix prebehne u? do troch sekúnd a maximálne do ?iestich sekúnd som získal fix s presnos?ou na 3 metre. Ni??ie nájdete aj rôzne screenshoty z aplikácií, ktoré dokazujú ve?mi presné GPS.

Ke??e Moto smartfóny sa u? v?aka Lenovu oficiálne predávajú aj na Slovensku, úplná 4G konektivita je samozrejmos? a s pripojením nebudete ma? problém u ?iadneho operátora, ?i u? sa nachádzate na dedine alebo v meste.

Screenshot_20160524-120144

Test rýchlosti 4G internetu od 4-ky v Galante

Záver

Moto X Force: Nerozbitnos?, za ktorú sa platí

Tak ?o teda? Je skuto?ným ?ahákom Moto X Force len nerozbitný displej alebo nesklame ani zvy?nou výbavou? Jednozna?ne nie. Prvý smartfón s nerozbitným displejom sa Motorole podaril a obavy nemusíte ma? ani o displej, ani o výkon, fotoaparát ?i batériu. Pochváli? musím ur?ite prítomnos? samotného nerozbitného displeja, jeho rozlí?enie, ale aj relatívne dobré podanie farieb. Smartfón nesklame ani po stránke výkonu a Snapdragon 810 v kombinácii s 3 GB RAM na dne?nú dobu bohato sta?í a pár rokov e?te aj bude. Fotoaparát vám bude skvelým spolo?níkom pri momentkách, no ak si náhodou zabudnete na dovolenku vzia? zrkadlovku, fotografie z Moto X Force ur?ite nebudú sklamaním. V prípade, ?e ste nad?encom ?istého Androidu, pri pou?ívaní smartfónu budete ako doma. Ak vám v?ak funkcie ?istého Androidu nesta?ia a radi si systém aj prispôsobujete, pravdepodobne sa nezaobídete bez nahrania alternatívnej ROM. Za výhody pova?ujem aj perfektnú výbavu po stránke konektivity a pote?í aj dobrá výdr? s naozaj rýchlym nabíjaním.

DSC_0394
Samotné AMOLED displeje sú známe hor?ím podaním bielej farby a týmto nedostatkom trpí aj Moto X Force. Reproduktor bude ka?dému priemernému pou?ívate?ovi bohato posta?ova?, no ak hudbu po?úvate aj cez reproduktor a nie je vám ?ahostajná jej kvalita, v tom prípade by som odporu?il siahnu? bu? po Lenove Vibe X3 alebo aj Ulefone Vienna, ktorého recenziu prinesiem u? ?oskoro. Ak vám telefón náhodou spadne, s pokojným svedomím ho mô?ete zdvihnú?, preto?e displej sa s najvä??ou pravdepodobnos?ou nerozbije. Bez ?krabancov a odrenín to v?ak nejde, ke??e nad kovovým rámom sa nachádza e?te plastová ?as?, ktorá je náchylná na odreniny.

DSC_0393To je teda z na?ej recenzie v?etko. To, ?i sa rozhodnete pripláca? si za nerozbitnos? displeja, je len a len na vás. Konkurenciu pre tento smartfón by sme h?adali ve?mi ?a?ko, ke??e ne trhu nenájdeme ?iadny iný smartfón s nerozbitným displejom.

Motorola Moto X Force mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


+Plusy -Mínusy
+Nerozbitný AMOLED displej s 2K rozlí?ením -Vy??ia cena
+Výkon a odladenos? systému -Priemerný reproduktor
+Kvalitný fotoaparát -Pre niekoho ?istý Android
+Dobrá výdr? a rýchle nabíjanie -Náchylnos? na odreniny pri pádoch
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.