Mnoho výrobcov sa do sveta telefónov sna?í prinies? tie najrôznej?ie inovácie, aby zvý?ili záujem zákazníkov o ich zariadenia. Za mnohé roky vývoja sme mohli v na?ich smartfónoch vidie? mnoho skvelých noviniek ako sníma? odtla?kov prstov ?i duálny fotoaparát. Vedel si v?ak, ktoré telefóny boli v tomto smere prvými priekopníkmi?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Predstav si svoj smartfón bez sníma?a odtla?kov prstov, selfie kamery, duálneho fotoaparátu, vodeodolnosti ?i dotykového displeja a získal by si klasický telefón, aký si na pultoch predajní ?asto vídaval e?te pred pár rokmi. S vývojom technológií v?ak boli tieto zariadenia neustále vylep?ované a v?aka prvým inovatívnym modelom dnes mô?eme vyu?íva? vy??ie spomínané vymo?enosti. Nasledujúce riadky ti odhalia telefóny, ktoré ako prvé priniesli do svojej kategórie dovtedy nevídané mo?nosti a funkcie.

Sníma? odtla?kov prstov

zdroj fotografie: MIUI

Kalifornská spolo?nos? Apple síce mo?no bola prvou, ktorá zákazníkov presved?ila o potenciáli sníma?a odtla?kov prstov, no prvý telefón s týmto hardvérom rozhodne nevy?iel z ich výrobnej linky. V roku 2004 ním bol toti? pre mnohých neznámy Pantech GI100, ktorý do výbavy dostal dnes be?ne pou?ívaný sníma? odtla?kov prstov. Tento výrobca tak u?inil tento krok e?te o 3 roky skôr ako Apple vôbec stihlo vyrobi? prvý iPhone.

Prvý telefón bez 3,5 mm jacku

zdroj fotografie: MIUI

Nenechaj si ujs?
Najlep?ie telefóny pred predstavením prvého iPhone. Vlastnil si niektorý z nich?

Medzi modernými smartfónmi ?oraz ?astej?ie nachádzame modely, ktorým vo výbave chýba mnohými milovaný 3,5 mm audio jack. Ten sa u? dlhé desa?ro?ia vyu?íva na po?úvanie hudby. Mnohí tvrdia, ?e prvou spolo?nos?ou, ktorá ho zo svojho telefónu odstránila, bolo LeEco, no pravda je niekde úplne inde. Informácie o tomto zariadení sú síce trocha zahmlené rú?kom ?asu. Prvým bez tohto hardvérového komponentu bol v roku 2003 telefón HTC O2 XDA II. Na po?úvanie hudby majitelia tohto kúsku tak museli vyu?i? miniUSB port, ktorý taktie? slú?il aj na nabíjanie batérie.

Vodeodolnos?

zdroj fotografie: MIUI

Pozná? tú situáciu, ke? vyjde? von do da??a alebo na dovolenku a bojí? sa o svoj smartfón, ktorý nie je chránený proti vode? Tieto obavy v?ak e?te v roku 2000 netrápili pou?ívate?ov telefónu Ericsson R310s, ktorý bol vyrobený z tzv. GORE All-Weather materiálu. Ten sa dnes preva?ne vyu?íva pri výrobe nepremokavých vetroviek. Napriek tomu v?ak neposkytoval vodotesnos?, teda vlastnos?, kedy do útrob s hardvérovou výbavou neprenikne ani kvapka vody. Prvým kúskom s touto inováciou bolo toti? v roku 2005 Casio Can 502S, ktoré dokázalo pod vodou vydr?a? aj 30 minút.

Fotoaparát s bokeh efektom

zdroj fotografie: MIUI

Dnes sa duálny fotoaparát berie ako jeden z najvä??ích trendov vo svete smartfónov, ktorý u? nie je doménou iba prémiových modelov a svoje miesto si na?iel aj v lacnej?ích kúskoch. S pomocou tohto hardvéru mô?u pou?ívatelia vytvára? krásne fotky s bokeh efektom, ktorý doká?e jemne rozostri? pozadie za objektom. Pomyslel by si si, ?e prvým modelom, ktorý túto funkciu ponúkal, bola Nokia Lumia 925 e?te v roku 2013, a to dokonca iba s jedným fotoaparátom? Medzi modernými kúskami týmito mo?nos?ami disponuje napríklad Xiaomi Mi6 ?i Huawei P10.

Selfie fotoaparát

zdroj fotografie: MIUI

Nenechaj si ujs?
Týchto 5 vlastností starých telefónov nám v moderných smartfónoch chýba najviac

V dne?ných smartfónoch berú pou?ívatelia prítomnos? predného selfie fotoaparátu ako samozrejmos?, no pred 14 rokmi tomu tak nebolo. V tých ?asoch bol vzácnos?ou u? len oby?ajný sníma? fotoaparátu na zadnej strane. S my?lienkou prinies? tento sníma? aj na prednú stranu telefónu pri?la spolo?nos? Siemens, ktorá touto inováciou vybavila svoj model U15. K nemu sa pridal aj známy Sony Ericsson Z1010.

Prvý masovo predávaný bezrámikový smartfón

samsungzdroj fotografie: Dávid Igaz/FonTech

Nie je to tak dávno, ?o si mal aj ty mo?nos? stretnú? vo svete smartfónov jeden z prvých kúskov, ktorého displej nelemovali takmer ?iadne rámiky. Mo?no u? tu?í?, ?e re? je o Xiaomi Mi MIX, ktorý ako prvý priniesol túto ve?kú inováciu. Z nej sa neskôr stal trend, ktorý nasledujú mnohí výrobcovia do dne?ných dní. Displej tohto revolu?ného modelu pokrýva a? 91,3 % prednej steny, no v?aka minimálnym rámikom sa svojou ve?kos?ou vyrovná omnoho konkurentom s omnoho men?ou obrazovkou. Na?e dojmy z tohto ú?asného modelu si mô?e? pozrie? aj videu ni??ie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
50%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]