Pokrok nezastaví?. Napriek tomu by si tak urobi? v mnohých prípadoch zrejme chcel. Hoci sa technológie zlep?ujú doslova ka?dým d?om, neraz toto vylep?ovanie neprinesie len osoh, ale aj ve?ké mno?stvo negatív. Najlep?ie ti to dosved?í pä? ni??ie rozpísaných vlastností, ktoré, bu? na dne?ných smartfónoch nenájde? vôbec, alebo z nich pomaly, ale isto miznú.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

1. Vymenite?né batérie

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Hne? na za?iatok si povieme nie?o o zrejme najdiskutovanej?ej vlastnosti, ktorá sa postupne z na?ich inteligentných telefónov vytráca. Re? je, samozrejme, o pou?ívate?sky prístupnej batérií. Tá je dnes v drvivej vä??ine telefónov zabudovaná napevno a jej výmena teda nie je vôbec jednoduchá. Vä??ina výrobcov sa vyhovára na unibody kon?trukcie, ktoré jednoducho výmenu batérie neumo??ujú. LG nám v?ak minulý rok so svojou G5-kou dokázalo, ?e sa v tomto smere nejedná o ?iadnu preká?ku. Nalejme si v?ak ?istého vína, reálny dôvod, ktorý stojí za vstavanými batériami, je prostý. Ich ?ivotnos? je toti? obmedzená a výrobcovia nás tým v podstate nútia kupova? stále nové smartfóny, z ktorých pekne profitujú.

Nenechaj si ujs?
Jedine?ná vlastnos? Android smartfónov je definitívne m?tva

2. 3,5 mm audio jack

zdroj fotografie: FonTech / Kristián Hru?ovský

 

Mnohí si to mo?no nepriznajú, no Apple jednoducho udáva trendy. V drvivej vä??ine prípadov sa americkým gigantom in?piruje konkurencia, no ob?as by sme asi boli rad?ej, keby sa tak nedialo. Za v?etko hovoria najnov?ie iPhony 7. generácie, ktoré postrádajú klasický 3,5 mm audio jack. Namiesto toho vyu?ívajú na prenos hudby do slúchadiel svoj Lightning konektor, respektíve Bluetooth. Smutné v?ak je, ?e sa týmito smartfónmi in?pirovali viacerí výrobcovia, medzi ktorých patrí HTC, LeEco, ale aj Xiaomi. Ktovie, mo?no sa raz audio jack zo smartfónov vytratí úplne.

3. Hardvérové klávesnice

zdroj fotografie: BlackBerry

Pri tomto bode zrejme niektorí ohrnú nosom a povedia si, ?e hardvérovú klávesnicu na smartfóne nepotrebujú a nikdy nepotrebovali. Nu?, v podstate majú aj pravdu. Ak si toti?to nikdy nevlastnil smartfón s klasickou QWERTY hardvérovou klávesnicou, tak ti nemá pre?o chýba?. Na druhú stranu, ak si telefón, ktorý ju obsahoval vlastnil, isto ti je dnes do pla?u. Áno, stále tu je zopár modelov od BlackBerry, no tá u? dávno nie je tým, ?ím bývala. Samsung síce taktie? ponúkol sofistikované rie?enie vo forme krytu, ktorý QWERTY klávesnicu obsahuje, av?ak ten je dostupný len na niektoré vlajkové modely a vôbec nie je lacný.

4. Vstavané hry

zdroj fotografie: YouTube / Max Patchs

Spomína? si na ?asy, kedy si si kúpil prakticky hocijaký telefón a dopredu si vedel, ?e v ?om budú nejaké hry? Bohu?ia?, tieto ?asy sú u? dávno minulos?ou a predin?talovaného hadíka by si na smartfóne h?adal len márne. Dobre, opä? je tu zopár prípadov, kedy v zozname aplikácií nájde? hne? po prvom spustení nejakú tú hru, no tú tam nedodáva samotný výrobca.

Nasilu ich tam toti?to pchajú len niektorí operátori, ktorí v?ak nedávajú do smartfónov plné hry, ale len ich demo verzie. Android Marshmallow v?ak skrýval Easter egg, ktorý sa in?piroval známym titulom Flappy Bird, no ten bol, nane??astie, nov?ej verzií odstránený. Smutné…

5. Hardvérová spú?? fotoaparátu

zdroj fotografie: Sony

Nenechaj si ujs?
Sony ukon?í výrobu populárnej smartfónovej triedy. Zameria sa výhrade na vlajkové lode a má premyslený plán, ako zauja?

Výrobcovia si to zrejme neuvedomujú, no hardvérová spú?? fotoaparátu dnes na smartfónoch skuto?ne chýba. Viaceré telefóny z minulosti ju pritom obsahovali a niektoré sa dokonca mohli chváli? hne? dvojpolohovou verziou. Tá po stla?ení do prvej polohy zaostrila a po silnej?om stla?ení zas vytvorila fotografiu. Opä?, v niektorých telefónoch je mno?né nastavi? ako spú?? tla?idlá na reguláciu hlasitosti, no to jednoducho nie je ono. Ak teda v dne?nej dobe mô?e ma? dedikované tla?idlo inteligentný asistent, pre?o by ho nemohol ma? aj fotoaparát? Na??astie, aspo? Sony na túto ?drobnos?? myslí aj na?alej. Uvidíme v?ak dokedy.

A ktorá vlastnos? zo star?ích telefónov / smartfónov chýba tebe? 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
33%
Mám to
67%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]