Zjednotenie a zjednodušenie využívania elektronických služieb štátu prináša novela zákona o e-Governmente, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zmeny sa dotknú elektronických schránok, autentifikácie či elektronickej komunikácie Slovenského pozemkového fondu (SPF), informuje TASR.

Novela umožní zriadenie elektronickej schránky aj ľuďom mladším ako 18 rokov. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) tak chce rozšíriť možnosti jej používania. „Elektronický občiansky preukaz, ktorý je primárnym nástrojom na prístup do elektronickej schránky, sa vydáva po dovŕšení 15. roku veku, preto považujeme za vhodné v tomto čase aj plošne vytvárať elektronické schránky pre fyzické osoby,“ vysvetlil predkladateľ.

Elektronizácia procesov

V prípade elektronických schránok sa umožní začať konať o neúčinnosti doručenia aj bez návrhu adresáta, ak správca modulu elektronických schránok oznámi, že nastal objektívny technický problém s doručovaním. Novela upravuje aj povinné zverejňovanie nástrojov na tvorbu elektronických podaní prostredníctvom OpenAPI, taktiež sa rozšíria možnosti používania eID a údajov z registrov pre subjekty súkromného práva. Umožňuje tiež so súhlasom klientov získavať údaje z registra fyzických osôb a používať na overenie totožnosti klientov eID (alebo doklad o pobyte) za rovnakých podmienok.

Prečítajte si tiež!
Na zrušenie rodných čísel a nahradenie identifikátormi negatívne reaugujú nielen obyvatelia, ale aj bývalý prezident

Právna norma sa týka aj komunikácie SPF. „Dôvodom je snaha o elektronizáciu procesov SPF v spojení so zavedením povinnej elektronickej komunikácie od 1. januára 2020,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Umožňuje sa elektronické doručovanie písomností, ako aj automatizované získavanie údajov, ktoré sú pre činnosť SPF nevyhnutné. Povinnú elektronickú komunikáciu v prípade fondu prináša novela pre právnické osoby a podnikateľov.

Jednoduchšie bezhotovostné online platby

V časti o úhradách orgánom verejnej moci právna norma vypúšťa ustanovenia o akreditovaných platiteľoch a ponecháva len úpravu pre platby prostredníctvom integrovaných obslužných miest (IOM). Dôvodom je, že od času zavedenia úpravy akreditovaných platiteľov sa v úhradách orgánom verejnej moci v praxi presadilo riešenie platieb prostredníctvom tzv. systému eKolok a ustanovenia o akreditovaných platiteľoch sa stali prakticky zastaranými. Zároveň platí, že uvedenou zmenou sa eKolok nestáva jediným platobným nástrojom pre IOM, rozsah platobných nástrojov pre IOM zostáva nezmenený.

Po novom sa umožní realizácia bezhotovostných online platieb najmä za správne a súdne poplatky prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice ako centrálneho komponentu pre bezhotovostné online platby za služby štátu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom