Astronomických 424 miliónov eur. To je suma, ktorú sa rozhodla Európska únia investovať do zelenej dopravy naprieč Európou. Tieto finančné prostriedky poslúžia na budovanie kľúčovej infraštruktúry pre elektromobily a vodíkové autá, čím sa podporí dosiahnutie cieľov stanovených v Zelenom programe EÚ spomína portál Electric Cars Report.

Vďaka nástroju AFIF (Alternative Fuels Infrastructure Facility) programu CEF (Connecting Europe Facility) bolo vybraných 42 projektov. Celkové financovanie AFIF tak od roku 2021 presiahne 1,3 miliardy eur.

Investícia sa zameria na:
  • Inštaláciu približne 4 200 nabíjacích staníc pre elektromobily pozdĺž európskej dopravnej siete TEN-T
  • Výstavbu 48 čerpacích staníc na vodík pre osobné autá, nákladné vozidlá a autobusy
  • Elektrifikáciu pozemnej obsluhy na 21 letiskách

European Commission

Tento krok odráža rastúci záujem o alternatívne pohony v rámci EÚ. „Posledné kolo výberov bolo doteraz najúspešnejšie, pokiaľ ide o počet a kvalitu projektov. Zvýšený záujem o vodíkové a elektrické nabíjacie stanice je jasným dôkazom rastu zelenej dopravy,“ hovorí komisárka pre dopravu Adina Văleová.

Riaditeľka agentúry CINEA Paloma Aba Garroteová poukázala na súlad programu so Zeleným programom EÚ: „Týmto výberom EÚ jasne deklaruje, že prechod na bez-emisnú dopravu prostredníctvom alternatívnych palív nie je hudbou budúcnosti, ale realitou, ktorá sa deje už teraz v celej EÚ.“

Investícia 424 miliónov eur predstavuje významný krok k udržateľnejšej dopravnej sieti v Európe. Zjednoduší sa tak prechod na elektromobily a technológiu palivových článkov na vodík, čím sa zníži emisná stopa dopravy a prispeje sa k boju proti klimatickým zmenám.

Okrem budovania infraštruktúry EÚ podporuje aj výskum a vývoj v oblasti alternatívnych palív a technológií, čím sa urýchli prechod na zelenú dopravu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú