Družice obiehajúce okolo našej planéty už desiatky rokov pozorujú, aký dopad majú klimatické zmeny na Zem. Nová štúdia, o ktorú sa postaral tím vedcov z LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory) však naznačuje, že satelitné merania teploty najnižšej oblasti atmosféry podceňovali jej otepľovanie.

Merania troposféry za posledných 40 rokov nemusia byť vôbec presné a ku globálnemu otepľovaniu môže dochádzať vo väčšej miere ako sme mysleli. Na tému upozornil portál LiveScience.

Satelity zrejme nemerali vôbec presne

V štúdii publikovanej v periodiku Journal of Climate, študoval tím odborníkov z LLNL štyri vlastnosti tropických klimatických zmien. Keď k nim pridali základné rovnice vyjadrujúce koreláciu medzi teplotou a vlhkosťou vzduchu ukázalo sa, že existujú určité nezrovnalosti.

NASA

Ako píše portál SciTechDaily, tri zo štyroch vlastností vyjadrovali vzťah medzi tropickou teplotou a tropickou vodnou parou. Tu v podstate vedci porovnávali trendy tropických vodných pár s trendami v oblasti povrchovej teploty morských vodných pár, nižšej troposférickej teploty a strednej až vyššej troposférickej teploty. Štvrtou vlastnosťou bol pomer medzi povrchovou teplotou morských vodných pár a strednou až vyššou troposférickou teplotou.

NEPREHLIADNI
Zem sa vychyľuje zo svojej osi vďaka globálnemu otepľovaniu, za posledných 25 rokov sú zmeny drastické

Nikto nevie, kde sa stala chyba

V aktuálne používaných modeloch sú tieto pomery striktne definované na základe fyzikálnych zákonov, čo znamená toľko, že pre zohriatie vlhkého vzduchu je potrebnej viac energie ako na zohriatie vzduchu suchého.

Nová štúdia však odhalila, že pri satelitných pozorovaniach sme sa akosi nedržali týchto pravidiel a namiesto toho sa využívala široká škála súborov. Inými slovami, súbory údajov, ktoré sa lepšie držali stanovených pravidiel (upravujúcich vlhkosť a teplo), mali presnejšie výsledky ako ostatné.

Pixabay

Zatiaľ sa však akosi nevie, či sme satelitnými meraniami podhodnotili teplotu alebo sme naopak nadhodnotili vlhkosť troposféry.

„V súčasnosti je ťažké určiť, ktorá interpretácia je dôveryhodnejšia,“ uvádza hlavný autor štúdie Ben Santer. „Naša analýza však naznačuje, že viacero údajových súborov – najmä tých s menšími hodnotami  otepľovania povrchov oceánov a troposféry – sa javí byť v rozpore s inými, nezávisle meranými doplnkovými premennými,“ dodal.

Toto môžeme interpretovať tak, že merania ktoré vykazovali najmenšie otepľovanie sú s najväčšou pravdepodobnosťou aj najmenej spoľahlivé. Najspoľahlivejšie boli potom údaje, ktoré najlepšie korelovali so stanovenými pravidlami pre pomery vodných pár a teploty, pričom tie vykazovali najväčšie zohrievanie povrchovej teploty mora a troposféry.

Na presné určenie toho, kde presne sa satelity mýlili, si budeme musieť počkať, výskum však môže pomôcť spresniť presnosť meraní globálneho otepľovania a určiť dôveryhodnosť jednotlivých meraní.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú