Novovzniknutá nórska spoločnosť World Wide Wind prišla s radikálnym riešením pri tvorbe „plávajúcich“ veterných elektrární. Spoločnosť sa usiluje nahradiť klasické veterné turbíny známe aj ako veterné turbíny s horizontálnou osou rotácie (HAWT – horizontal-axis wind turbines). Na tému upozornil portál NewAtlas.

Ich plávajúce turbíny typu VAWT (vertical-axis wind turbines – veterné turbíny s vertikálnou osou rotácie) majú celkom dve sady lopatiek, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa otáčali proti sebe.

To podľa inžinierov tohto projektu zabezpečí viac, než dvojnásobný výkon oproti najväčším turbínam sveta.

Nový typ plávajúcich veterných turbín

Vzhľadom na to, že turbíny typu HAWT musia všetky dôležité komponenty vrátane hnacieho ústrojenstva udržiavať na samom vrchole dlhého tubusu (stožiaru), podľa spoločnosti World Wide Wind vytváranie veterných fariem tohto typu na mori či pobreží stráca zmysel. Ich montáž na plávajúce plošiny je príliš náročná a nemotorná.

World Wide Wind

Inžinieri tejto spoločnosti preto tvrdia, že práve v takomto prostredí by mohli zažiariť turbíny typu VAWT, pretože zatiaľ čo ich lopatky siahajú odspodu stožiaru až na hor (v závislosti od konštrukcie), všetky podstatné a ťažké konštrukčné prvky sa nachádzajú v spodnej časti. Veterné turbíny sú tak nielen ľahšie na údržbu, ale sú aj oveľa stabilnejšie.

Treba však podotknúť, že za normálnych okolností, teda na súši, sú klasické trojlopatkové HAWT účinnejšie ako turbíny typu VAWT. Ich výhodou však je, že môžu byť oveľa bližšie pri sebe bez toho aby došlo k strate efektivity, reagujú aj na menšie množstvo vetra a nemusia sa natáčať proti smeru vetra. Inak povedané, majú potenciál „vysať“ viac energie z menšej oblasti.

Aj preto spoločnosť World Wide Wind prišla s úplne novým druhom VAWT turbín, ktorý je špeciálne určený na nasadenie na mori. Dá sa povedať, že návrhová plávajúca turbína v sebe zahŕňa dve klasické VAWT veterné turbíny.

Bezprecedentný výkon a veľkosť

Ako informuje portál InterestingEngineering, spodná časť zariadenia je pripojená k vonkajšej časti veže (stožiaru – tubusu), zatiaľ čo tá vrchná sa napája na vnútornú časť veže. Každá z týchto častí sa pritom pohybuje opačným smerom. 

World Wide Wind

Ďalej je jedna z turbín pripojená k rotoru, druhá k „statoru“, čo podľa spoločnosti „zdvojnásobuje relatívnu rýchlosť otáčania v porovnaní so statickým statorom

(pozn. redakcie: spoločnosť na svojom webe uvádza, že rotor aj stator sa otáčajú vzájomne proti sebe, preto je pojem stator v úvodzovkách – stator je zvyčajne nepohyblivá časť).

Vo výsledku World Wide Wind hovorí, že ide o tzv. CRVT turbínu, teda turbínu s kontrarotujúcou vertikálnou osou rotácie (contra-rotating vertical turbine). Ich turbína sa na rozdiel od bežných VAWT bude na mori natáčať spolu s vetrom, čo pomôže odolávať prudkým nárazom vetra a vĺn.

Spoločnosť ambície neskrýva a plánuje svoju turbínu vystavať do výšky neuveriteľných 400 metrov a s výkonom 40 MW. Pre porovnanie, aktuálne najväčšia veterná turbína sveta má 242 metrov a výkon 16 MW.

Najbližším cieľom spoločnosti je uviesť experimentálnu turbínu s výkonom 3 MW do prevádzky v roku 2026. V roku 2029 by sa potom mala na mori nachádzať prvá plne funkčná turbína typu CRVT od World Wide Wind.

Darrieova turbína. DKrieger/ Wikimedia

Hoci sú to skutočne ambiciózne plány, či sa stanú realitou ukáže až čas. Startup totiž akosi pozabudol zverejniť akýkoľvek výskum, ktorý by tieto ich odvážne tvrdenia dokázal potvrdiť. Taktiež je otázne prečo nepoužívajú zaužívané lopatky typu Darrieus (Darrieova turbína).

Vzhľadom na to, že má ísť o 400 metrov veľkú konštrukciu, ktorá sa má neustále na vode nakláňať, otázna je aj životnosť. Tak či onak, projekt vo svete urobil veľa rozruchu a nové riešenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie sú vždy verejnosťou vítané.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP