Parlamentné voľby sa budú v roku 2020 konať 29. februára a hlasovať môžu aj obyvatelia, ktorí sa v čase konania budú nachádzať mimo svojho trvalého bydliska alebo v zahraničí. Pokiaľ bude občan na Slovensku, ale mimo trvalého bydliska, môže požiadať o hlasovací preukaz. Slováci, ktorí nechcú premeškať parlamentné voľby 2020 ani zo zahraničia, môžu do 10. januára požiadať poštou alebo elektronicky o žiadosť o voľbu poštou, informuje Ministerstvo vnútra SR.

Právo voliť má každý občas SR a cudzinec s trvalým pobytom na našom území vo veku od 18 rokov. Hlasovať môžu pritom aj tí, ktorí sa 29. februára nebudú tento rok nachádzať na Slovensku, no chcú odovzdať svoj hlas. V takom prípade musia najneskôr 50 dní pred konaním volieb požiadať prostredníctvom formulára poštou alebo elektronicky o spomínanú žiadosť.

Aký je postup pri voľbe poštou zo zahraničia?

Vyplnená žiadosť pre odoslanie poštou musí obsahovať meno a priezvisko voliča, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a adresu miesta pobytu v zahraničí. Doručenie žiadosti musí byť do stanoveného termínu, na neskôr doručené žiadosti sa neprihliada. Po úspešnom vyplnení a doručení žiadosti obci dostane volič najneskôr 35 dní pred voľbami obálku podľa § 22 ods. 3, hlasovacie lístky, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania.

Nenechaj si ujsť
Čaká Slovensko technologická renesancia? Prvý predvolebný program sa snaží zaujať veľkými modernými inováciami

Žiadosť o voľbu poštou pre podanie elektronickou formou nájdu voliči na webovej stránke neziskovej organizácie Slovensko.digital a tlačivo pre zaslanie žiadosti poštou si môžu stiahnuť z webu Ministerstva vnútra SR. „Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU-ELECTION BY MAIL“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla ministerstva vnútra ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa,“ informuje Ministerstvo vnútra SR.

Návratnú obálku odosiela volič poštou na vlastné náklady a do volieb budú započítané iba hlasovacie lístky doručené najneskôr do 28. februára,  teda deň pred konaním parlamentných volieb. Obálka sa po doručení odovzdá okrskovej volebnej komisii po začatí hlasovania a pri prítomnosti zástupcu obce sa vhodí hlasovací lístok do volebnej schránky.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom