banner-note-7
Android je u? dlhú dobu najpou?ívanej?í opera?ný systém na smartfónoch. Systém od Google sa stále neprestal rozrasta? a neustále pohá?a viacej zariadení, ?o dokazujú aj najnov?ie ?tatistiky. Na?alej sa mu darí vytlá?a? konkurenciu v podobe iOS z trhu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

OS Android v druhom kvartáli 2016 pou?íva a? 86,2% smartfónov, ?ím si oproti rovnakému obdobiu minulého roka prilep?il presne o 4%. Druhý najpou?ívanej?í je iOS, ktorý si pohor?il a patrí mu u? len 12,9%. Priepastne za ním sa dr?í Windows, ktorý z roka na rok klesol z 2,5% na 0,6%. Blackberry si uchmatol 0,1% a ostatné opera?né systémy zdie?ajú zostávajúcich 0,2%.

Android_2Q2016

Zdroj informácií: Gartner

Ve?kým ?inite?om neúspechu opera?ného systému od Microsoftu je fakt, ?e produkuje málo zariadení. Kým výrobcovia Android zariadení doslova chrlia nové modely ka?dú chví?u, Microsoft a jeho partneri vydávajú nové Windows zariadenia len striedmo. Ospravedl?ujúce to v?ak rozhodne nieje. Najvä??í problém má OS Windows s malou podporou vývojárov. Ve?a aplikácií, na ktoré ste zvyknutý z Androidu alebo iOS, by ste tu h?adali márne.

Samsung Galaxy S7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Najviac zariadení v sa podarilo preda? Samsungu. Z kolá?a si odrezal 22,3%, s ktorými si proti minulému roku mierne prilep?il. Za ním sa opä? dr?í Apple s 12,9%. Nasledujú tri ve?ké spolo?nosti z ?íny. Prvým z nich je Huawei, ktorý má 8,9% podiel. Po ?om ide Oppo, ktoré za?ilo raketový nárast. Oproti druhému kvartálu 2015 vzrástli predaje o 129%. Výrobca za to v?a?í ve?kej úspe?nosti modelu R9, ktorý mu zabezpe?il 5,4% podiel, ?ím predbehol Xiaomi. Xiaomi sa umiestnilo na 5. prie?ke predajnosti smarfónov. Za?ilo men?í prepad a z minuloro?ných 4,7% má u? len 4,5%. Ostatní výrobcovia zaznamenali taktie? malý úpadok. Patrí im u? len 46%.

Android_2Q2016-2

Zdroj informácií: Gartner

Aj ke? Samsung pred svojím americkým konkurentom vedie takmer o 10%, dôvod na oslavu to ur?ite nie je. Portfólio Samsungu je neskuto?ne obrovské a vybra? si mô?e naozaj takmer ka?dý. Apple ponúka len pár modelov za ceny, ktoré nie sú ka?dému sympatické a predsa sa mu podarilo preda? viac ako polovicu toho, ?o predal Samsung.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.