V?eraj?í de? bol pre spolo?nos? OnePlus výnimo?ný. Svoju ponuku smartfónov obohatila o nový model OnePlus 5. Ani tento zabijak vlajkových lodí sa ale nevyhol ?kandálu, ktorý zasiahol u? jeho predchodcov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za najnov?ím odhalením podvádzania v benchmarkoch stoja vývojári zo známeho fóra XDA Developers, ktorí potvrdili, ?e OnePlus so svojim najnov?ím modelom znova zavádza zákazníkov pri testovaní v benchmarkových aplikáciách. Jedná sa o staré praktiky, kedy je výkon procesora zvý?ený po?as testu na maximum. Tým v?ak v be?nom pou?ívaní nedoká?e smartfón poskytnú? rovnakú úrove? výkonu. Celý trik je v ovládaní 4 z 8 jadier Snapdragonu 835. Ich frekvencia je po?as testu kon?tante udr?iavaná na úrovni 1,9 GHz, tak?e OnePlus 5 vtedy doká?e zo seba vyda? maximum.

zdroj fotografie: OnePlus

Nenechaj si ujs?
OnePlus 5 je tu! Dizajn z iPhone, jeden z najlep?ích fotoaparátov a ?oraz vy??ia cena

Pokia? v?ak nie je spustená podobná testovacia aplikácia, tak je tento ?mechanizmus? vypnutý. Tieto 4 jadrá potom dosahujú frekvenciu 1,9 GHz iba po?as 24,4 % ?asu z celkového pou?ívania. Pri aktivácii klamlivej funkcie je maximálna frekvencia udr?iavaná takmer neustále, ?o je v kone?nom dôsledku poriadny rozdiel vo výkone. Spolo?nos? na situáciu reagovala tak, ?e toto opatrenie bolo pod?a nej nevyhnutné, aby sa ukázal plný potenciál. Bohu?ia? tak zabudla pou?ívate?ov informova? o tom, aký výkon dosahuje novinka pri be?nom pou?ívaní.

zdroj fotografie: OnePlus

Pre napravenie povesti po minuloro?nom fiasku v testovacích aplikáciách, zru?ení podpory pre OnePlus 2 a prevzatí dizajnu z iPhonu pre OnePlus 5 mohla spolo?nos? urobi? krok správnym smerom a vynecha? tieto podvodné praktiky. Aj napriek tomu je v?ak OnePlus 5 jeden z aktuálne najvýkonnej?ích smartfónov, ktorému len ?a?ko mô?e niekto konkurova?. OnePlus v?ak nie je jediným, kto si trúfol prekabáti? benchmarkové aplikácie. U? v minulosti podobná situácia zasiahla Samsung ?i HTC. Vysoké ?ísla v testovaní v?ak nedokazujú, aké spo?ahlivé a výkonné sú smartfóny pri ka?dodennom pou?ívaní.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]