Doteraz si si mo?no myslel, ?e odpad, ktorý je zachytený na elektrických vedeniach, odstránia pracovníci elektrární. Áno, je to jedno rie?ení, no  takáto mo?nos? v?ak zrejme neplatí v ?alekej ?íne. Tam je odpad z vedení toti? odstra?ovaný ?peciálnymi dronmi chrliacimi plamene. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Samotný odpad na elektrickom vedení nie je ni?ím nezvy?ajným, no rozhodne je netradi?né jeho odstránenie v ?íne pomocou dronov s plame?ometom. Tento spôsob sa mô?e zda? pomerne nebezpe?ný a práca s takýmto strojom niekedy mô?e skon?i? naozaj zle. Dá sa taktie? poveda?, ?e je táto ?innos? rovnako nebezpe?ná ako keby niekto vyliezol na sto?iar a odpad odstránil ru?ne. Pracovník ovládajúci dron potrebuje zachova? pokoj a rozvahu, aby nenastala situácia, v ktorej by mohol ?peciálny dron s plame?ometom niekomu ublí?i?.

zdroj fotografie: Gizmodo

Nenechaj si ujs?
Tech News: Nové doná?ky dronom cez Amazon Prime Air budú ?oskoro dostupné aj pre ?irokú verejnos?

V ?íne v?ak zrejme príli? na bezpe?nos? pri práci nedbajú. Oble?enie pracovníka vôbec nie je oh?ovzdorné a na ochranu hlavy mu slú?i iba prilba. Z tohto odevu by sa pri nesprávnej manipulácií mohla v zlomku sekundy sta? smrtiaca pasca. Prípadná havária tak zrejme ?lenom tímu nerobí ve?ké starosti.

zdroj fotografie: Gizmodo

Nie je známe, kde boli tieto zábery zachytené a ani za akými ú?elmi bola táto situácia vyvolaná. Mô?e sa v?ak jedna? len o testovanie tohto drona s plame?ometom, ktorý zrejme budú v budúcnosti pracovníci elektrární v ?íne vyu?íva? na rie?enie podobných situácií. Len dúfajme, ?e týmto ?revolu?ným? spôsobom nenarobí dron viac ?kody ako ú?itku.Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]