Od Nokie sme u? tento rok videli nieko?ko ?hlúpych? telefónov, ale aj ?ikovných smartfónov. Jej portfólio v?ak stále trpelo absenciou vlajkovej lode, no tá mô?e prís? na svet u? ?oskoro. Nokia 8 je predmetom záujmu mnohých fanú?ikov a teraz sa na chví?u objavila na oficiálnej ?ínskej stránke tejto znovuzrodenej spolo?nosti. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O tom, ?e Nokia po dlhých rokoch pripravuje svoju prvú vlajkovú lo? zo sveta smartfónov sme u? po?uli, no doteraz neboli oficiálne potvrdené bli??ie detaily. Na??astie sme mali mo?nos? vidie? rendery a uniknuté zábery, ktoré nám odhalili ako bude nová ?osmi?ka? vyzera?. ?epká sa, ?e táto novinka mô?e uzrie? svetlo sveta u? koncom tohto mesiaca, konkrétne 31. júla. Ak sú tieto správy pravdivé, tak dizajn, ktorý sme videli na posledných renderoch, mô?eme pova?ova? za finálny.

Ne?akané odhalenie priamo na oficiálnom webe

Podobu novej vlajkovej lode zrejme ?nedopatrením? odhalila aj samotná Nokia, ke? ju zverejnila na svojej oficiálnej webovej stránke v ?íne. Po krátkej chvíli ju ale spolo?nos? znova nechala zmiznú?. Zverejnená fotografia Nokie 8 na stránke výrobcu tak potvrdila v?etky doteraj?ie ?pekulácie. Pod jej displejom rozhodne mô?eme o?akáva? sníma? odtla?kov prstov v domovskom tla?idle. Okolie 5,3″ obrazovky s QuadHD rozlí?ením budú po bo?ných hranách lemova? tenké okraje. Táto o?akávaná vlajková lo? sa v mnohých smeroch podobá na u? predstavenú Nokiu 6, no oproti nej ponesie vo svojej výbave omnoho výkonnej?í hardvér.

zdroj fotografie: Baidu

Nenechaj si ujs?
Nové Nokie 9, 8, 7 a 2 prinesú ten najvy??í výkon vo svojej kategórii. V?aka týmto procesorom
?pi?kový hardvér a príjemná cenovka

Útroby Nokie 8 budú samozrejme skrýva? aktuálne najlep?í procesor Snapdragon 835, ktorému bude sekundova? opera?ná pamä? RAM o ve?kosti 4 GB/6 GB. Osobné súbory bude mo?né ulo?i? do 64 GB interného úlo?iska. ?ere?ni?kou na torte zrejme bude aj optika Carl Zeiss v duálnom fotoaparáte na zadnej stene. Nokii 8 nebude chýba? ani najnov?í Android 7.1.1 Nougat a dostupná má by? hne? nieko?kých farebných prevedeniach. V tomto smere sa hovorí o modrej, sivej, zlatej modrej a zlatej medenej verzii. Kvalitná hardvérová výbava v kombinácii s elegantným a uhladeným dizajnom rozhodne spravia z Nokie 8 ve?mi ?iadaný smartfón, ktorý uspokojí aj náro?ných pou?ívate?ov. Tí si ho budú môc? po predstavení kúpi? u? za menej ako 520 ?. V?aka tejto cene má u zákazníkov e?te vä??ie ?ance na úspech.

zdroj fotografie: Twitter/Evan Blass

??ínska? Nokia od svojho opätovného návratu do segmentu smartfónov urobila poriadny kus práce, ktorý si v?etci jej fanú?ikovia nesmierne cenia. Po nieko?kých rokoch ne?innosti rozhodne nie je jednoduché za?a? ?od nuly?, no tento bývalý výrobca z Fínska si zatia? vedie ve?mi dobre. Okrem troch smartfónov z rôznych výkonových a cenových kategórii z dielne Nokie vy?lo aj nieko?ko jednoduchých tla?idlových telefónov. Medzi poslednými z nich boli modely 105 a 130, ktoré si v?aka ich absolútne nízkej cene mô?e kúpi? skuto?ne ka?dý. Veríme, ?e návrat tejto legendy predstavenie Nokie 8 len vylep?í a spolo?nos? doká?e zákazníkom, ale aj konkurencii, ?e to myslí skuto?ne vá?ne.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
10%
Páči sa mi to
30%
Chcem to
20%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]