Ke? prichádzala znovuzrodená Nokia do sveta smartfónov, mnoho fanú?ikov malo ve?ké o?akávania, ?e uvidia hne? nieko?ko nových smartfónov. Za?a? zhurta pre v podstate mladú zna?ku by nebolo ideálne, a tak sme doposia? mali mo?nos? vidie? iba zopár kúskov. Teraz sa ale objavujú nové informácie o ?al?ej ?tvorici modelov, ktorú v?ak na trhu tak skoro zrejme neuvidíme.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po mesiacoch pochybných ?pekulácií a únikov kone?ne prichádzajú dôveryhodné informácie o procesoroch, ktoré budeme môc? nájs? v modeloch Nokia 9, 8, 7 a 2. Z vä??ej ?asti ide o jediné bli??ie detaily o týchto o?akávaných smartfónoch od znovuzrodenej Nokie. V tejto ?tvorici sa nachádzajú zástupcovia ka?dej výkonovej a cenovej kategórie. Je v?ak otázne, kedy sa tieto kúsky zjavia na pultoch predaní, preto?e doposia? nám výrobca ukázal iba zopár nových modelov. Dá sa predpoklada?, ?e si na tieto zariadenia e?te nejakú dobu po?káme. Po?me sa ale pozrie?, aké ?ipy vo svojich útrobách tieto Nokie prinesú.

Nokia 2, 7 a 8

Predstavenie Nokie 6, 5 a 3 v Prahe

zdroj fotografie: Patrik Tarics/FonTech

Nenechaj si ujs?
Ve?ký úspech pre Xiaomi. Do budúcich Nokií poputujú jeho procesory

Za?neme najslab?ím modelom z tejto ?tvorice, Nokiou 2. Práve jej nízke ?íselné ozna?enie prezrádza, ?e svojou výbavou zapadne do najni??ej cenovej a výkonovej kategórie vo svete smartfónov. Tam ju tie? zaradí procesor Snapdragon 212, ktorý mal premiéru e?te pred dvoma rokmi. Ide v?ak o model, o ktorom doteraz neboli známe ?iadne informácie, no miesto ?ipu od Qualcommu sa mô?e výrobca dokonca rozhodnú? aj pre vyu?itie konkuren?ného procesora spolo?nosti MediaTek.

O ?osi lep?ie na tom u? budú zástupcovia strednej triedy, Nokie 7 a 8. Tie do vienka dostanú Snapdragon 630/Snapdragon 660, ?ím sa zaradia vo svojej kategórii medzi tie lep?ie kúsky. Stále v?ak mnoho zále?í aj od spracovania a ?al?ej výbavy, o ktorej bohu?ia? nie sú známe bli??ie informácie.

Nokia 9

Vrcholom vývoja nových smartfónov od svetoznámej Nokie má by? model Nokia 9, ktorý so sebou prinesie aktuálne najvýkonnej?í mobilný procesor, Snapdragon 835. V?aka tomu poskytne ?pi?kový výkon a jednozna?ne bude patri? medzi prémiové zariadenia v tomto segmente. Ako o ka?dej správnej vlajkovej lodi, tak aj o novej 9-ke sa predpokladá, ?e dostane ve?kú 4 GB alebo dokonca 8 GB opera?nú pamä? RAM. Chýba? by nemal ani 13 MPx fotoaparát ?i 5,3″ displej s rozlí?ením 2560 x 1440 pixelov. Práve o tomto high-end modeli vieme zatia? najviac informácií. Nokia 9 bude absolútnym vrcholom medzi smartfónmi znovuzrodenej spolo?nosti z Fínska.

?ia? mô?eme iba háda?, kedy sa ju rozhodne výrobca predstavi?. Dúfame v?ak, ?e v?etky z týchto ?tyroch kúskov prídu na svet u? ?oskoro, aby sme sa mohli presved?i? o ich kvalitách. Zatia? ale musíme rozhodnutia necha? na spolo?nos? HMD, ktorá za Nokiou stojí. Nechceme predsa, aby pred?asné a unáhlené ?iny znova pochovali túto legendárnu zna?ku. Po neúspechu s opera?ným systémom Microsoftu tak spolo?nos? pretrpela dlhé roky v zabudnutí a jej návrat spä? o?akávalo mnoho verných fanú?ikov. Medzi nimi dr?íme ??ínskej? Nokii palce aj my a veríme, ?e u? ?oskoro svetu uká?e ?al?ie skvelé smartfóny.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]