banner-galaxy-a3-a5Iste si si v?imol, ?e spolo?nos? Nokia prednedávnom vstala z popola a vo ve?kom ?týle predstavila smartfón strednej triedy s jednoduchým ozna?ením Nokia 6. Samotný prístroj zaujal ve?ké mno?stvo ?udí z celého sveta, no z jeho oficiálnej dostupnosti sa mohli radova? len obyvatelia naj?udnatej?ej krajiny sveta. Najnov?ie správy v?ak potvrdzujú, ?e sa táto zaujímavá novinka dostane aj mimo ?ínskych hraníc.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak po pre?ítaní tejto správy ihne? za?ína? h?ada? pe?a?enku, tak e?te na malú chví?ku spoma?. Spolo?nos? HMD Global, ktorá vlastní práva Nokie, si zrejme zamilovala exotické krajiny, a tak nedávno predstavená novinka poputuje len na exotické Filipíny. Obyvatelia tohto ?tátu si tak novú Nokiu 6 v ?peciálnej bielej edícii budú môc? oficiálne zadová?i? u? od 26 februára.

Lazadazdroj fotografie: PhoneArena

TIP: Nokia 6 mô?e oficiálne zavíta? aj do Európy! Jej neznámy variant pre?iel WiFi certifikáciou

Pravdou v?ak je, ?e novinka v tejto krajine zrejme predajné rekordy trha? nebude, a to najmä kvôli navý?eniu predajnej ceny. Kým v ?íne stojí tento pre nás nedostupný smartfón pribli?ne 228 ?, obyvatelia Filipín si budú musie? za rovnaký prístroj v inej farbe priplati? o viac ako 110 ? navy?e. Nie je nám vak úplne jasné, ?o konkrétne stojí za týmto masívnym navý?ením ceny, no rozhodne sa tento krok javí minimálne ako ve?mi odvá?ny.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]