Nie je to po prvýkrát, ?o nás ohrozujú telefónne ?ísla zo zahrani?ia. V najnov?om prípade ide o ?ísla z Afganistanu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O nekalých aktivitách na slovenských pou?ívate?och informova? ESET prostredníctvom svojho vyhlásenia, ktoré znie takto:

?Na slovenské telefónne ?ísla opä? prezvá?ajú podvodné zahrani?né ?ísla, napríklad z Afganistanu. Úto?níci sa spoliehajú na prirodzenú ?udskú zvedavos? a tým pádom spätné volanie. To mô?e by? spoplatnené vysokou sadzbou. Pou?ívate?om preto ESET odporú?a na tieto exotické telefónne ?ísla nevola? spä? a problematické telefónne ?íslo nahlási? svojmu operátorovi, ktorý takéto ?íslo zablokuje vo svojej sieti.?

A toto sú ?ísla, ktoré ur?ite nechce? zdvihnú? – +93 70 870 0049, +1 690-300-0321. V tomto prípade je najlep?ie, ak neznáme ?ísla okam?ite nahlási? svojmu operátorovi, ktorý ich tak vie zablokova? a u?etri? starosti ostatným. Opatrnosti nikdy nie je dos?. Zaznamenal si takéto telefonáty?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]