Ak si v tejto chvíli predstaví? LTE sie? na Slovensku, ur?ite ?a napadne stále nie práve optimálne pokrytie alebo vysoké ceny dátových balíkov. Zdá sa ale, ?e v Austrálii rie?ia ove?a príjemnej?ie problémy.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

E?te v októbri minulého roka procesorový gigant, spolo?nos? Qualcomm, rie?ila spolu s Netgearom, Ericssonom a Telstrou zavedenie prvej gigabitovej LTE sieti v ?alekej Austrálii. V?etko prebehlo pod?a plánov a dnes na slávnostnej udalosti v Sydney sa takáto prevádzka oficiálne odprezentovala ?irokej verejnosti. Operátor preukázal rýchlosti siete, ktoré ?inia pri s?ahovaní 930 Mbps, respektíve upload doká?e vyprodukova? parádnych 130 Mbps.

Prvým zariadením s takýmto LTE modemom je mobilný router Nighthawk M1 od spolo?nosti Netgear. Ten je obdarený teda najvýkonnej?ím modemom Snapdragon X16, ktorý ponúka napríklad 4X4 MIMO a doká?e po?a? a? 20 zariadení naraz. Výdr? vstavanej batérie sa odhaduje na 24 hodín nepretr?itej prevádzky. Tento router dokonca disponuje aj jedným USB Type-C a klasickým USB portom, pri?om mô?e poslú?i? aj ako externá batéria a dobi? tak tvoj smartfón. S týmto najpokro?ilej?ím LTE modemom na trhu budú disponova? aj v?etky smartfóny s procesorom Snapdragon 835, ktoré prídu u? o pár tý?d?ov.

Nenechaj si ujs?
TIP: Po Slovensku budú onedlho premáva? vlaky s modernej?ím Wi-Fi pripojením

zdroj fotografie: Androidcentral

Predaj routra sa spustí za?iatkom budúceho mesiaca za pribli?ne 251 ?. Nová gigabitová LTE sie? bude zatia? dostupná v centrálnych obchodných ?tvrtiach Brisbane, Sydney a Melbourne, pri?om je taktie? dobré vedie?, ?e Qualcomm vyhlásil testovanie v ?al?ích 11 krajinách s 15 poprednými operátormi. Na záver si e?te predstavme, ?o znamená takáto rýchlos? s?ahovania a odosielania pri be?ných úkonoch, ktoré vykonávame.

  • 300 MB epizódu seriálu stiahne? za 16 sekúnd
  • 3 GB HD film len za 3 minúty
  • Be?nú skladbu o ve?kosti 3,5 MB za zlomok sekundy
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]