banner-galaxy-a3-a5U? len nieko?ko tý?d?ov nás delí od predstavenia jedného z najo?akávanej?ích smartfónov v histórii. Samsung do svojho top modelu vlo?í len to najlep?ie a my tak budeme svedkami nového zariadenia, ktoré bude prekonáva? doteraj?ie hranice vyspelosti. O S8-?ke sa doteraz premlelo ve?a klebiet, no posledné informácie prezrádzajú, akými ?pecifikáciami bude novinka skuto?ne vybavená.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aj ke? do oficiálneho predstavenia ostáva e?te dostatok ?asu, najnov?ie informácie od blízkeho zdroja Samsungu prezrádzajú takmer v?etky podstatné vlastnosti. Pozri si výbavu, ktorou nás novinka pri predstavení má o?ari? a nejde len o ?al?ie ?pekulácie ?i výmysly, ale o dôveryhodné správy, ktoré podporujú doteraz predpokladané informácie. Samotný smartfón bude vskutku ?pi?kou vo svojej triede a konkurencia bude ma? naozaj ?o dohá?a?, aby tohto ?dravca? prekonala.

Displej

Pod?a portálu The Guardian vydá Samsung svoj nový vlajkový model v dvoch verziách. Ich obrazovky budú ma? uhloprie?ky podobné minuloro?nej generácii. Men?ia S8-?ka prinesie 5″ displej, zatia? ?o vä??í súrodenec s prívlastkom ?Plus? dostane zobrazovací panel s uhloprie?kou 6″. Je v?ak mo?né, ?e sa výrobca rozhodne aj pre ?trocha? výraznej?iu kombináciu v podobe 5,7″ displeja pre men?í Galaxy S8 a do vä??ieho modelu vlo?í a? 6,7″ obrazovku. Isté je v?ak to, ?e obe verzie prinesú po okrajoch zahnutý displej s minimálnymi rámikmi.

samsung-galaxy-s8-concept-10zdroj fotografie: PhoneArena

Dizajn

Aj ke? bude ma? novinka podobný displej ako minuloro?né high-endy, v skuto?nosti má prinies? men?ie rozmery. To chce výrobca dosiahnu? zú?ením rámikov okolo displeja, ?ím bude obrazovka zárove? pokrýva? vä??iu plochu prednej strany. Portál The Guardian ?alej tvrdí, ?e rámiky majú by? tak tenké, ?e na logo výrobcu neostane miesto a sníma? odtla?kov prstov sa má presunú? na zadnú stranu, aj ke? doteraj?ie správy hovorili o sníma?i, ktorý má by? vstavaný priamo v displeji.

samsung-galaxy-s8-concept-2
zdroj fotografie: PhoneArena

TIP: 17 k?ú?ových vlastností, ktorými mô?e reálne disponova? Samsung Galaxy S8

Fotoaparát

S novou vlajkovou lo?ou príde aj vylep?ený fotoaparát, ktorý e?te vä??mi prekoná sníma? v aktuálnej S7-?ke. Fotoaparát Samsungu Galaxy S8 bude teda prepracovanej?í a vyhotoví podstatne kvalitnej?ie zábery. Snímky v lep?ej kvalite zachytí smartfón aj v no?ných podmienkach, pri?om inovácií sa do?ká aj rýchlos? fotoaparátu.

Koncepty smartfónu Galaxy S8

zdroj fotografie: PhoneArena

Skener dúhovky oka s mo?nos?ou rozoznávania objektov v?aka umelej inteligencii Bixby

Ur?ite si spomína? na skener dúhovky oka, ktorým disponoval minuloro?ný phablet Note 7. Aj ke? tento smartfón nedopadol najlep?ie, jednou z jeho ve?kých výhod bol práve skener dúhovky oka. Ten by si mal nájs? miesto aj v tohtoro?nej novinke, kde ponúkne podobné funkcie. Skener má by? pod?a posledných správ prepojený aj s novo vyvinutou umelou inteligenciou Bixby, ktorá bude schopná za pomoci fotoaparátu rozoznáva? objekty a vyh?adáva? o nich informácie na internete.

galaxy-note-7-oficialne-11zdroj fotografie: TheVerge

TIP: ?éf Samsungu oficiálne potvrdil príchod modelu Note 8. Bude bezpe?nej?í, lep?í a ove?a inovatívnej?í

3,5 mm audio jack

Mnohí fanú?ikovia ?i potenciálni majitelia doteraz t?pli pri pomyslení, ?e sa gigant vydá cestou Applu a odstráni zo svojej nadchádzajúcej pýchy tradi?ný 3,5 mm audio jack. Máme ale pozitívne správy, preto?e pod?a zdroju týchto informácií si nové S8-?ky audio jack zachovajú a ty tak nebude? nútený prejs? na bezdrôtové slúchadlá alebo si kupova? rôzne adaptéry.

iphone-7-plus-samsung-galaxy-s7-camera-1-of-1zdroj fotografie: Business Insider

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]