banner-galaxy-a3-a5Od za?iatku roka predstavujú výrobcovia smartfónov svoje najnov?ie kúsky a Samsung u? stihol uvies? na trh svojich zástupcov strednej triedy, zatia? ?o jeho top model e?te len ?aká na svoju ve?kú chví?u. Tá príde u? o nieko?ko mesiacov a rozhodne sa bude jedna? o jeden z najlep?ích smartfónov v tomto roku.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prvé fotografie prezrádzajú krásny dizajn

Doteraz sa objavilo len málo reálnych fotografií, ktoré prezrádzajú podobu S8-?ky, no aj na tých vyzerá skuto?ne skvele. Ak sú tieto snímky naozaj pravdivé, konkurencia bude ma? ?o robi?, aby Samsung dohnala.

s8-realna-fotozdroj fotografie: Business Insider

Skener odtla?kov prstov priamo v displeji

Prvé rendery a nakoniec aj uniknuté fotografie prezradili, ?e novinka nebude ma? ?iadne vidite?né domovské hardvérové tla?idlo. ?o to v?ak znamená? Pod?a doteraj?ích informácií prinesie Samsung Galaxy S8 skener odtla?kov prstov priamo pod displejom a zbaví sa tak ikonického prvku smartfónov juhokórejského výrobcu.

fingerprint-scanner-embedded-within-the-displayzdroj fotografie: PhoneArena

Dva modely s rozli?nými uhloprie?kami displeja

Existujú ?pekulácie, pod?a ktorých príde smartfón v dvoch verziách s rozdielnymi ve?kos?ami uhloprie?ok. Zatia? ?o niektorí hovoria o 5,1″ displeji pre men?í variant, tak vä??í z dvojice bude nies? 5,5″ displej. Okrem toho tu je v?ak aj mo?nos?, ?e Samsung zoberie oh?ad na bývalých majite?ov ve?kej Note 7-?ky. V tom prípade mô?e ?men?í? variant prís? s 5,7″ obrazovkou a vä??í model mô?e dosta? a? 6,2″ displej.

s7-a-s7-edge-vianocna-akcia-nahladzdroj fotografie: Dgtle

Vä??í displej v kon?trukcii S7/S7 edge

V?etko za?alo pri Xiaomi Mi MIX. Ten pri?iel s obrovským displejom, ktorý v?ak bol umiestnený v kon?trukcii, ktorá sa mohla rovna? smartfónom s ove?a men?ím displejom. Tento trend bude nasledova? aj Samsung a vo svojej novej vlajkovej lodi prinesie ve?ký displej, av?ak rozmermi predchádzajúcich modelov.

S8-video-1zdroj fotografie: Business Insider

Zahnutá a plochá obrazovka

Zatia? nie je úplne jasné, ?i novinka príde iba vo vyhotovení so zahnutým displejom po stranách, alebo po?úvne Samsung aj sklaných milovníkov plochých displejov. V ka?dom prípade budú oba typy obrazoviek to najlep?ie, ?o odvetvie displejov v sú?asnosti ponúka.

s7-a-s7-edge-foto-aktualizacia-nahladzdroj fotografie: TheVerge

Duálny fotoaparát

Pod?a v?etkého bude S8-?ka nasledova? aj trend duálnych fotoaparátov, no nie je jasné, akým spôsobom Samsung sníma?e spracuje. Mô?e vyu?i? mo?nos? monochromatického sníma?a alebo prejs? na ?týl iPhonu 7 Plus, kde je jeden sníma? vyu?ívaný ako teleobjektív. Taktie? nie je isté ani rozlí?enie, no doteraz známe kombinácie sú 13+12 MPx a 16+8 MPx. Ktorú z mo?ností si kórejský výrobca vyberie, uvidíme a? o nieko?ko tý?d?ov.

iphone-7-oficialne-11zdroj fotografie: PhoneArena

Najlep?í selfie fotoaparát zo v?etkých

Vlajkový model najvä??ieho výrobcu smartfónov na svete pre rok 2017 by mal prinies? predný selfie sníma? z aktuálneho Galaxy S7, no ten dostane významné vylep?enie. Tým je automatické zaostrovanie, s ktorým sa u? nebude? musie? bá? zlých fotografií.

samsung-galaxy-s7-edge-front-facing-camerazdroj fotografie: AndroidAuthority

Procesor od Qualcommu pre USA a Exynos pre zvy?ok sveta

Ako je u Samsungu zvykom, v?dy predstaví dve verzie s dvomi rozdielnymi procesormi. Kým krajina za ve?kou mlákou v tomto prípade mô?e dosta? ú?asný Snapdragon 835, pre zvy?ok sveta bude dostupný procesor Exynos z vlastnej produkcie.

qualcomm-snapdragon-835-oficialne
zdroj fotografie: Qualcomm

Nový asistent s umelou inteligenciou ako konkurencia pre Siri

Umelá inteligencia zavíta aj do smartfónov Samsungu a ponesie meno ?Bixby?. Kórejský výrobca ni? nenecháva na náhodu a chce sa rovna? konkurencii aj v tomto smere. Preto do svojej novinky umiestni aj pomocníka s umelou inteligenciou. S ním bude konkurova? ?al?ím známym asistentom, ako Siri, Alexa ?i Google Asistent.

umela-inteligencia-nahladzdroj fotografie: Business Insider

TIP: Cena Samsungu Galaxy S8 ur?ite nebude pre ka?dého! Oficiálne predstavenie prebehne 29. marca

Bixby bude pri vyh?adávaní výsledkov vyu?íva? fotoaparát

Nový asistent nebude len nápomocným, ale tie? ove?a múdrej?ím. Pod?a posledných správ mu pou?ívate? ani nebude musie? zadáva? príkazy, nako?ko sta?í namieri? fotoaparát a Bixby si u? poradí so v?etkým úplne sám.

samsung-galaxy-s7(5)zdroj fotografie: AndroidAuthority

Dostane nakoniec aj 3.5 mm jack?

U? od za?iatku sa ?pekuluje o tomto konektore, ktorý sa pomaly zo smartfónov za?ína vo ve?kom vytráca?. Stále tak nie je jasné, ako to v prípade Samsungu skuto?nosti bude. Pre tých, ktorí by o 3,5 mm jack nechceli prís?, bude rozhodne skvelou správou, ak ho výrobca v najnov?ej S8-?ke ponechá.

iphone-7-vrtanie-jackuzdroj fotografie: PhoneArena

USB Type-C konektor

Tento typ nabíjaceho konektora sme mohli vidie? u? v minuloro?nom modeli Note 7, ?o by mohlo teda nepriamo nazna?ova?, ?e výrobca zvolí tento konektor aj vo vlajkovej lodi línie Galaxy S.

usb-type-c-audio-jack-1200x675zdroj fotografie: Android Authority

Niektoré vlastnosti zdedí po predchodcovi

Samsung Galaxy S8 je jedným z najo?akávanej?ích smartfónov v tomto roku a aby sa zaradil na úplný vrchol, výrobca mu zrejme dopraje aj momentálne ve?mi populárnu vodeodolnos?, ktorá z jeho predchodcu spravila nesmierne ?iadaný produkt.

samsung-galaxy-s7-vodeodolnostzdroj fotografie: Business Insider

?Desktop Experience? – re?im podobný Continuu od Microsoftu

Okrem ?pi?kovej výbavy mô?e smartfón prís? aj s desktopovým re?imom, pri ktorom sa naplno vyu?ije jeho obrovský výkonový potenciál tých najlep?ích hardvérových komponentov. V ?om v?ak musí by? pre plnohodnotnú prácu, samozrejme, upravené pracovné prostredie. Tým chce Samsung vytvori? priamu konkurenciu pre Continuum od Microsoftu.

samsung-galaxy-s8-continuum-pc-feature-01zdroj fotografie: Business Insider

?pi?ková audio výbava

Samsung pred ?asom odkúpil známu spolo?nos? Harman Kardon, ktorá sa zaoberá výrobou reproduktorov. Nemáme v?ak jasno v tom, akým spôsobom výrobca pripraví stereo reproduktory, respektíve kam ich umiestni.

samsung-galaxy-s8-concept-4zdroj fotografie: PhoneArena

Skener dúhovky oka

Pre fanú?ikov modelu Note 7 je tu nádej, ?e skener dúhovky oka uvidia aj v modeli Galaxy S8. Pomocou tejto funkcie bude môc? pou?ívate? ove?a bezpe?nej?ie pou?íva? a odomyka? svoje zariadenie.

galaxy-note-7-oficialne-11zdroj fotografie: TheVerge

Na svet príde v marci, no trh ho uvidí a? v apríli

Doteraz sme pri Samsungu boli zvyknutí, ?e svoje top modely v?dy predstavil na výstave MWC v Barcelone. Kvôli dôslednej výrobe a kontrole ale bude novinka predstavená na samostatnej akcii v New Yorku e?te v marci. Následne príde na pulty predajní zhruba o mesiac neskôr, no svojou cenovkou rozhodne nepote?í, preto?e u? základná verzia má stá? nemalé peniaze.

samsung-galaxy-s8-concept-8zdroj fotografie: PhoneArena

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]